Adres Ośrodka

ul. Szkolna 17

41-100 Siemianowice Śląskie
mops @ mops.siemianowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek – czwartek: 7.00-15.00
piątek: 7.00-14.00

Dyrektor Ośrodka

przyjmuje klientów we wtorki w godz. od 9.30 do 11.00

Zastępca Dyrektora

przyjmuje klientów w czwartki w godz. od 10.30 do 12.00

Kierownicy Działów Pomocy Środowiskowej nr 1 i nr 2

przyjmują klientów w poniedziałki w godz. 8.30-9.30
oraz w czwartki w godz. 9.00-10.30

Pracownicy socjalni

przyjmują klientów w poniedziałki w godz. 8.30-9.30 oraz 14.00-15.30
w czwartki w godz. 12.30-13.45
we wtorki, środy i piątki w godz. 7.30-9.00

Dział Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi – PN

Kierownik przyjmuje:
poniedziałek    8:30-9:30
czwartek           9:00-10:30

Pracownicy socjalni PN przyjmują:
poniedziałek    7:30-10:00, 13:00-15:00
wtorek              7:30-9:30
środa                7:30-9:30
czwartek          7:30-9:30

Pozostali kierownicy i pracownicy przyjmują w godzinach

poniedziałek: 7.30- 16.00
wtorek – piątek: 7.30-14.00

Numery telefonów

Centrala: (32) 765 62 00
fax: (32) 765 62 19
Sekretariat: (32) 765 62 16

Numer konta bankowego:
ING Bank Śląski 75 1050 1357 1000 0010 0155 6990

Informujemy, że realizacją świadczeń rodzinnych zajmuje się Urząd Miasta.