Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

(kliknij aby przejść do artykułu)

__________________________________________

Szanowni Państwo,

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siemianowicach Śląskich informuje, że w dniu 27 kwietnia 2023 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 10 przedmiotowej ustawy uchyla się art. 15H ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dotyczących przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto zgodnie z art. 23 nowo podpisanej ustawy, orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h, którego okres ważności:

  1. upłynąłby do dnia 31.12.2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31.12.2023 r.
  2. upłynąłby w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31.03.2024 r.
  3. upłynąłby w okresie 01.01.2022 – do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu ( czyli do 05.08.2023 r. ) – zachowuje ważność do dnia 30.09.2024 r.
  • jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Stosownie do tej ustawy, karty parkingowe zachowują ważność na wyżej wymienione okresy. Natomiast karty parkingowe, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy z dnia 2.03.2020 roku, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 roku.

________________________________________________________

Szanowni Państwo

Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Siemianowice Śląskie.
Znajdą tam Państwo profesjonalną oraz darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi w internetowym serwisie informacyjnym Urzędu Miasta lub do kontaktu telefonicznego, pod numerem wskazanym do zapisów 32 76 05 357.


2022-06-03_12h45_53

RODZINY ZASTĘPCZE

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

     Rodzinne formy pieczy zastępczej są środowiskiem najbardziej zbliżonym do środowiska rodziny naturalnej. Rodziny zastępcze dają dziecku poczucie przynależności, akceptacji i miłości, przygotowują dziecko do pełnienia ról w życiu dorosłym. Opiekunowie czuwają nad prawidłowym rozwojem dziecka, kształceniem i wychowaniem oraz podtrzymywaniem kontaktów z rodzicami biologicznymi. Na terenie naszego powiatu obecnie funkcjonuje 108 rodzin zastępczych. Nie sposób nie docenić ogromnego oddania i zaangażowania jakie wkładają nasi opiekunowie zastępczy w wychowanie i opiekę nad powierzonymi dziećmi.

2022-06-03_12h41_37

     Za niesienie bezinteresownej pomocy, za włożony trud i poświecenie serdeczne podziękowania dla wszystkich siemianowickich rodzin zastępczych składają Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich wraz z pracownikami.

2022-06-03_12h45_53

Promujemy rodzicielstwo zastępcze

    W dniu 04.06.2022 r. w ramach kontynuacji kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze „Otwórz drzwi swojego serca” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Ślaskich uczestniczył w pikniku zorganizowanym przez Zespól Szkół Integracyjnych nr 20 w Siemianowicach Ślaskich. Dzięki wspomnianej współpracy mieliśmy możliwość promowania rodzicielstwa zastępczego, a tym samym poszukiwania kandydatów na rodziców zastępczych. Podczas wydarzenia rozdawaliśmy ulotki, a przy naszym stanowisku można było uzyskać informacje na temat procedury kwalifikującej do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Ponadto dla  najmłodszych  przygotowaliśmy atrakcje w formie animacji prowadzonych przez superbohaterów, modelowanie balonów oraz maskotki Shreka.

4

 

3

W dniu 05.06.2022 r. promocja rodzicielstwa zastępczego odbyła się w Parku Tradycji podczas Pikniku Zdrowia.

1

2

2022-06-03_12h45_53

 

000ENE57FV4XD3BA-C411kliknij aby wejść / натисніть, щоб увійти

_____________________________________________________________

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Siemianowicach Śląskich poszukuje osób chętnych pełnić funkcję opiekuna tymczasowego dla małoletnich obywateli Ukrainy pozostających bez opieki dorosłych.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 32 765 62 35
oraz 32 765 62 28

Mіський центр соціального забезпечення у Семяновице-Сльонські шукає людей, які бажають бути тимчасовими опікунами для неповнолітніх без супроводу України. Детальну інформацію можна отримати за телефоном: 32 765 62 35 і 32 765 62 28

Adres Ośrodka

ul. Szkolna 17

41-100 Siemianowice Śląskie
mops @ mops.siemianowice.pl

Numery telefonów

Centrala: (32) 765 62 00
fax: (32) 765 62 19
Sekretariat: (32) 765 62 16

Godziny otwarcia:

w poniedziałki od 07:00 do 16:00
od wtorku do czwartku od 07:00 do 15:00
w piątki od 07:00 do 14:00

Biuro podawcze czynne:

poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek – czwartek: 7.00-15.00
piątek: 7.00-14.00

Porady prawne

poniedziałek: 8.00-12.00
wtorek: 8.00-12.00
środa: 8.00-12.00
czwartek: 13.00-17.00
piątek: 8.00-12.00
Pomoc prawna z możliwością realizacji mediacji:
Rejestracja wizyty: 32/760 53 57

Przyjmowanie stron:

Dyrektor Ośrodka – mgr Mateusz Kacy

przyjmuje klientów w ramach skarg w poniedziałki w godz. od 15.30 do 16.00
przyjmuje klientów w ramach skarg i wniosków we wtorki w godz. od 9.30 do 11.00

Zastępca Dyrektora – mgr Katarzyna Czernecka

przyjmuje klientów w ramach skarg i wniosków w czwartki w godz. od 10.30 do 12.00

Kierownicy Działów Pomocy Środowiskowej nr 1 i nr 2

przyjmują klientów w wtorki w godz. 8.30-9.30
oraz w czwartki w godz. 9.00-10.30

Pracownicy socjalni

przyjmują klientów w poniedziałki  w godzinach 7.30 – 9.30  i 14.00 – 16.00
od wtorku  do czwartku w godz. 7.30 – 9.30 i 13.00 – 14.30
w piątki w godz. 7.30-10.00

 

Dział Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi – PN

Kierownik przyjmuje:
poniedziałek    8:30-9:30
czwartek           9:00-10:30

Pracownicy socjalni PN przyjmują:
poniedziałek    7:30-10:00, 13:00-15:00
wtorek              7:30-9:30
środa                7:30-9:30
czwartek          7:30-9:30

Numer konta bankowego:

ING Bank Śląski 75 1050 1357 1000 0010 0155 6990

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

pokój nr 11 (parter)
tel. 32 765 62 11
godziny przyjmowania:
w poniedziałki 7:30 - 16:00
od wtorku do piątku 7:30 - 14:00

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Siemianowicach Śląskich

ul. Szkolna 17, pokój nr 7 (parter)
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. 32 220 26 64
godziny przyjmowania:
w poniedziałki 10:00 - 16:00
od wtorku do piątku 7:30 - 11:00

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21zł.

Informujemy, że realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zajmuje się Urząd Miasta, ul. Wyzwolenia 17, 41-103 Siemianowice Śląskie.

POMOC BEZDOMNYM 

W OKRESIE ZIMOWYM

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI POMOCY W ZAKRESIE NOCLEGU I WYZYWIENIA UZYSKASZ DZWONIĄC NA CAŁODOBOWY BEZPŁATNY NUMER

987

 

Przypominamy również, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej skierowanego do seniorów w związku z panującą pandemią -”Wspieraj Seniora” .Program skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. Infolinia dla seniorów chętnych do skorzystania z tego programu: 22 505 11 11

______________________________________________________________

Kasa w MOPS jest nieczynna. Zasiłki będą przesyłane przekazami pocztowymi. Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać na nr konta:

75 1050 1357 1000 0010 0155 6990

Ważne nr telefonów:

Sekretariat: (32) 765 62 16

e-mail: mops@mops.siemianowice.pl fax: (32) 765 62 19

Dział Pomocy Środowiskowej (PS1) – (32) 765 62 40

Dział Pomocy Środowiskowej (PS2) – (32) 765 62 23

Pracownicy socjalni PS1 i PS2 – (32) 765 62 00

Pracownik do spraw osób bezdomnych – (32) 765 62 24

Dział Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi (PN) – (32) 765 62 10

Pracownicy socjalni PN – (32) 765 62 08 , (32) 765 62 13

Dział Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny – (32) 765 62 35 (32)

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej (32) 765 62 36

Asystenci Rodziny (32) 765 62 39

Dział Świadczeń Pieczy Zastępczej – (32) 765 62 28

Dział Świadczeń – (32) 765 62 33, (32) 765 62 30, (32) 765 62 29

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych - (32) 765 62 11

Wykaz wszystkich telefonów kontaktowych znajduje się na stronie internetowej www.mops.siemianowice.pl w zakładce kontakt.

infografika Dobry Start 300

3

2

1

Baner na stronę www

cover Facebook
1                                                                                                              kliknij powyższy baner aby uzyskać więcej informacji

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego
tel. 800 70 2222 (połączenie bezpłatne, dostępne 24h)

Ochrona danych osobowych regulowana jest przez:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
  • Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Poniżej znajdą Państwo: