Adres Ośrodka

ul. Szkolna 17

41-100 Siemianowice Śląskie
mops @ mops.siemianowice.pl

Numery telefonów

Centrala: (32) 765 62 00
fax: (32) 765 62 19
Sekretariat: (32) 765 62 16

Biuro podawcze czynne:

poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek – czwartek: 7.00-15.00
piątek: 7.00-14.00

Przyjmowanie stron:

poniedziałek: 7.30- 16.00
wtorek – piątek: 7.30-14.00

Dyrektor Ośrodka – mgr Jan Jeleń

przyjmuje klientów w ramach skarg w poniedziałki w godz. od 15.30 do 16.00
przyjmuje klientów w ramach skarg i wniosków we wtorki w godz. od 9.30 do 11.00

Zastępca Dyrektora – mgr Iwona Izworska

przyjmuje klientów w ramach skarg i wniosków w czwartki w godz. od 10.30 do 12.00

Kierownicy Działów Pomocy Środowiskowej nr 1 i nr 2

przyjmują klientów w wtorki w godz. 8.30-9.30
oraz w czwartki w godz. 9.00-10.30

Pracownicy socjalni

przyjmują klientów w poniedziałki w godz. 8.30-9.30 oraz 14.00-15.30
w czwartki w godz. 12.30-13.45
we wtorki, środy i piątki w godz. 7.30-9.00

Dział Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi – PN

Kierownik przyjmuje:
poniedziałek    8:30-9:30
czwartek           9:00-10:30

Pracownicy socjalni PN przyjmują:
poniedziałek    7:30-10:00, 13:00-15:00
wtorek              7:30-9:30
środa                7:30-9:30
czwartek          7:30-9:30

Numer konta bankowego:

ING Bank Śląski 75 1050 1357 1000 0010 0155 6990

 

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Siemianowicach Śląskich

ul. Szkolna 17, pokój nr 7 (parter)
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. 32 220 26 64
godziny przyjmowania:
w poniedziałki 10:00 - 16:00
od wtorku do piątku 7:30 - 11:00

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21zł.

Informujemy, że realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zajmuje się Urząd Miasta, ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie.

 

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego
tel. 800 70 2222 (połączenie bezpłatne, dostępne 24h)

 

Ochrona danych osobowych regulowana jest przez:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
  • Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Poniżej znajdą Państwo: