Baner na stronę www

cover Facebook
1                                                                                                              kliknij powyższy baner aby uzyskać więcej informacji

ZMIANY W  FUNKCJONOWANIU  MOPS

W  CELU  MINIMALIZOWANIA  ZAGROŻENIA  WYNIKAJĄCEGO
Z  ROZPRZESTRZENIANIA  SIĘ  WIRUSA  COVID-19
OD  2  CZERWCA  BR.   DO  ODWOŁANIA
WPROWADZA  SIĘ  NASTĘPUJĄCE  ZMIANY  W  FUNKCJONOWANIU
MIEJSKIEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ:

  • W Ośrodku jednorazowo może przebywać 2 interesantów – WYŁĄCZNIE  NA  PARTERZE  I  W  MASECZKACH  OCHRONNYCH
  • Interesanci mogą korzystać z Biura Podawczego, MZON oraz Działu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
  • Kasa w MOPS jest nieczynna.  Zasiłki będą przesyłane przekazami pocztowymi. Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać na nr konta:

75 1050 1357 1000 0010 0155 6990

  • Pracownicy socjalni przyjmują interesantów wyłącznie w pokoju nr 5 lub 12. (po uprzednim umówieniu spotkania bądź poproszeniu pracownika przez ochronę na prośbę interesanta)
  • Przy wejściu do budynku MOPS udostępniona jest „skrzynka podawcza”, do której klienci mogą składać  wnioski/dokumenty itp. (bez potwierdzenia złożenia dokumentu)
  • Decyzje administracyjne będą przekazywane za pośrednictwem poczty
  • Podstawowe formy kontaktu z pracownikami MOPS :  za pośrednictwem                 operatora pocztowego, skrzynki podawczej, telefonicznie bądź  mailowo w godzinach urzędowania Ośrodka:

poniedziałek: 7.00-16.00

wtorek – czwartek: 7.00-15.00

piątek: 7.00-14.00

Ważne nr telefonów:

Sekretariat: (32) 765 62 16

e-mail: mops@mops.siemianowice.pl         fax: (32) 765 62 19

Dział Pomocy Środowiskowej (PS1)  – (32) 765 62 22

Dział Pomocy Środowiskowej (PS2) – (32) 765 62 23

Pracownicy socjalni PS1 i PS2 – (32) 765 62 00

Pracownik do spraw osób bezdomnych – (32) 765 62 24

Dział Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi (PN) – (32) 765 62 10

Pracownicy socjalni PN – (32) 765 62 08 , (32) 765 62 11

Dział Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny – (32) 765 62 35 (32)

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej  (32) 765 62 39

Asystenci Rodziny (32) 765 62 39

Dział Świadczeń Pieczy Zastępczej – (32) 765 62 28

Dział Świadczeń – (32) 765 62 33, (32) 765 62 30, (32) 765 62 29

Dział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – (32) 765 62 06

 

Wykaz wszystkich telefonów kontaktowych znajduje się na stronie internetowej www.mops.siemianowice.pl w zakładce kontakt.

 

Adres Ośrodka

ul. Szkolna 17

41-100 Siemianowice Śląskie
mops @ mops.siemianowice.pl

Numery telefonów

Centrala: (32) 765 62 00
fax: (32) 765 62 19
Sekretariat: (32) 765 62 16

Biuro podawcze czynne:

poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek – czwartek: 7.00-15.00
piątek: 7.00-14.00

Przyjmowanie stron:

poniedziałek: 7.30- 16.00
wtorek – piątek: 7.30-14.00

Dyrektor Ośrodka – mgr Mateusz Kacy

przyjmuje klientów w ramach skarg w poniedziałki w godz. od 15.30 do 16.00
przyjmuje klientów w ramach skarg i wniosków we wtorki w godz. od 9.30 do 11.00

Zastępca Dyrektora – mgr Iwona Izworska

przyjmuje klientów w ramach skarg i wniosków w czwartki w godz. od 10.30 do 12.00

Kierownicy Działów Pomocy Środowiskowej nr 1 i nr 2

przyjmują klientów w wtorki w godz. 8.30-9.30
oraz w czwartki w godz. 9.00-10.30

Pracownicy socjalni

przyjmują klientów w poniedziałki w godz. 8.30-9.30 oraz 14.00-15.30
w czwartki w godz. 12.30-13.45
we wtorki, środy i piątki w godz. 7.30-9.00

Dział Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi – PN

Kierownik przyjmuje:
poniedziałek    8:30-9:30
czwartek           9:00-10:30

Pracownicy socjalni PN przyjmują:
poniedziałek    7:30-10:00, 13:00-15:00
wtorek              7:30-9:30
środa                7:30-9:30
czwartek          7:30-9:30

Numer konta bankowego:

ING Bank Śląski 75 1050 1357 1000 0010 0155 6990

 

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Siemianowicach Śląskich

ul. Szkolna 17, pokój nr 7 (parter)
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. 32 220 26 64
godziny przyjmowania:
w poniedziałki 10:00 - 16:00
od wtorku do piątku 7:30 - 11:00

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21zł.

Informujemy, że realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zajmuje się Urząd Miasta, ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie.

 

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego
tel. 800 70 2222 (połączenie bezpłatne, dostępne 24h)

 

Ochrona danych osobowych regulowana jest przez:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
  • Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Poniżej znajdą Państwo: