III EDYCJA - WARSZTATY Z KREOWANIA WŁASNEGO WIZERUNKU – WIZAŻ, STYLISTA

1 2 5 6 8 9 10 11 17 18 19 20 23 24 25 26 27

III EDYCJA – TRENING TWÓRCZOŚCI

IMG_20191113_093502 IMG_20191113_093512 IMG_20191114_095915 IMG_20191114_095921

 

III EDYCJA – WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

IMG_5630 IMG_5631 PART_1576148463907 PART_1576148479231 PART_1576148492800 PART_1576148805151 PART_1576148829874 PART_1576148852234

WYJAZDOWE ZAJĘCIA Z ARTETERAPII

      W dniach od 12 lipca do 18 lipca 2019r. zorganizowano i przeprowadzono 7 dniowe warsztaty z arteterapii dla 9 uczestników projektu „Inwestuj w siebie”. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość wykonania zestawu prac ceramicznych i zapoznania się z podstawami pracy ceramika – rzeźbiarza. W trakcie zajęć Pan Tomasz, zaprezentował uczestnikom techniki pracy w glinie, materiały, sposoby ich przygotowywania i obróbki.

IMG_9590 IMG_9596 IMG_9603 IMG_9623 IMG_9652 IMG_9675 IMG_9695 dav dav dav dav dav dav dav dav dav

 

_________________________________________________________________

REKRUTACJA!!!

         W terminie od 14.02.2018r. do 05.03.2018r. została przeprowadzona Rekrutacja do Projektu „Inwestuj w siebie”, w trakcie, której wyłoniono 65 uczestników projektu.

 

WARSZTATY Z AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

   W terminie 13.04.2018r. – 07.06.2018r. zostały przeprowadzone warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy dla czterech grup szkoleniowych. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję zapoznać się z technikami autoprezentacji wykorzystywanymi podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz możliwościami poszukiwania pracy na lokalnym rynku pracy. W trakcie trwania zajęć warsztatowych przeprowadzono praktyczne zajęcia z użyciem kamery, co pozwoliło na natychmiastowe korygowanie błędów w prezentowaniu własnej osoby przed potencjalnym pracodawcą. Z tej formy zajęć skorzystało 35 osób.

Warsztaty 2 Warsztaty

warsztaty 2019 1 gr. IV Warsztaty 2019 2 gr. II warsztaty 2019 2 gr. IV Warsztaty 2019 2 Warsztaty 2019 gr. II

 

TRENING TWÓRCZOŚCI

       Od 9 kwietnia do 25 kwietnia 2018r. przeprowadzono zajęcia z treningu twórczości dla dwóch grup szkoleniowych. Celem zajęć było wykształcenie u uczestników projektu zdolności do rozwiązywania problemów, do poszukiwania nie jednego, ale wielu rozwiązań. Charakter prowadzenia zajęć wpłynął na rozwój twórczej postawy uczestników wobec życia, spojrzenie na problemy oraz możliwości ich rozwiązania w sposób niestereotypowy, ale bardziej zróżnicowany, w szerszej perspektywie. Wykształcenie umiejętności rozwiązywania problemów i rozwinięta wyobraźnia pozwolą na skuteczniejsze radzenie sobie z sytuacjami dnia codziennego. Z tej formy zajęć skorzystało 14 osób.

Trening twórczości 2 Trening twórczości 3 Trening twórczości 4 Trening twórczości 5trening twórczości 2019 1 trening twórczości 2019 2 trening twórczości 2019 3 trening twórczości 2019 4

 

WARSZTATY Z KREOWANIA WŁASNEGO WIZERUNKU
– WIZAŻ, STYLISTA

    W terminie od 25-28.06.2018r. odbyły się zajęcia z kreowania własnego wizerunku – wizaż, stylista dla dwóch grup szkoleniowych. W trakcie zajęć uczestnicy zdobyli praktyczną i teoretyczną wiedzę i nabyli umiejętności na temat wizażu i stylizacji własnej osoby, która ma ogromne znaczenie przy prezentacji swojej osoby przed potencjalnym pracodawcom. Z tej formy wsparcia skorzystało 14 osób.

 1.1 1

2 2.1

3.1 3.1.1

4 4.1

5

6 6.1

7

8 9

TRENING KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH

INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE

      W terminie 21-30.05.2018r. odbyły się 40 godzinne zajęcia, mające na celu podniesienie kompetencji wychowawczych. Uczestnicy dodatkowo skorzystają z indywidualnego wsparcia. W okresie od 07.06.18r. do 27.12.18r. przeprowadzono 150 godzin indywidualnego wsparcia.

 

TRENING KOMUNIKACJI I ASERTYWNOŚCI

     W okresie od 04-14.06.2018r. odbyły się treningi, których celem było nabycie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich, aktywnego słuchania, asertywności, przezwyciężanie barier komunikacyjnych. Z tej formy wsparcia skorzystało 20 uczestników projektu

t. komunikacji i asertywności 2018 2 t. komunikacji i asertywności 2018 3 t. komunikacji i asertywności 2018 4 t. komunikacji i asertywności 2018 5 t. komunikacji i asertywności 2018 6
sdr

dav

OPIEKA NAD DZIECKIEM

        Dla uczestników biorący udział w zajęciach zorganizowano opiekę nad dzieckiem.
W roku 2018 zapewniono 300 godzin opieki nad dzieckiem.

„POGOTOWIE EDUKACYJNE”

KOREPETYCJE I ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

      Działanie skierowane do dzieci uczestników projektu, które mają problemy edukacyjne, którego celem jest poprawa wyników w nauce poprzez korepetycje i zajęcia wyrównawcze, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania dzieci w szkole. Korepetycje skierowane dla dzieci, uczęszczających do szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, obejmujących takie przedmioty jak: język polski, języka angielski, matematyka, chemia, fizyka oraz poprowadzenia zajęć wyrównawczych w zależności od diagnozy potrzeb edukacyjnych. W roku 2018 przeprowadzono 400 godzin korepetycji i zajęć wyrównawczych.

 

GRUPA WSPARCIA
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

   Od 17.04.2018r. do 11.12.2018r. zrealizowano 220 godzin zajęć w ramach grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Celem nadrzędnym było uzyskanie pomocy i wsparcia. Uczestnicy w trakcie zajęć wymienili się doświadczeniami w pokonywaniu trudności dnia codziennego, jak również nauczyli się jak wspólnymi siłami znaleźć rozwiązanie dla danego problemu. W trakcie spotkań grupy prowadzący zorganizował szereg działań o charterze terapeutycznym, zachęcając uczestników do wykonywania prac plastycznych z wykorzystywaniem różnorodnych technik, odbywały się cykliczne zajęcia z muzykoterapii oraz zorganizowano wyjścia integracyjne.

Wspólne wyjście integracyjne uczestników grupy „Inwestuj w siebie” i „Ucieczka od bierności”

 photo0_9

photo0_11

photo0_4

photo0_6

photo0_3

photo0_2

 

INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

      W roku 2018 zrealizowano 179 godzin poradnictwa psychologicznego.

INDYWIDUALNE PORADNICTWO PRAWNE

     Uczestnicy projektu mogą skorzystać z porad prawnych, które będą trwały przez cały okres trwania projektu w formie dyżurów.

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

         W okresie od 25.06.2018r. do 05.07.2018r. przeprowadzono 126 godzin doradztwa zawodowego. Celem spotkań z doradcą zawodowym była diagnoza i identyfikacja predyspozycji zawodowych uczestników projektu, uzyskanie niezbędnych informacji o możliwych sposobach kształcenia i szkolenia, pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych.

REHABILITACJA INDYWIDUALNA

Od czerwca 2018 roku ruszyła rehabilitacja dla niepełnosprawnych uczestników projektu. Niepełnosprawne osoby mogą skorzystać z 20 godzinnej rehabilitacji.

_________________________________________________________________

MOPS Siemianowice zaprasza do udziału w projekcie „Inwestuj w siebie” 2018

ULOTKA IWS II-1 ULOTKA IWS II-2