Projekt „SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

_______________________________________________________________1-2 1-12-1

_______________________________________________________________

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

W terminie 18-25.09.2018r. oraz 27.02-08.03.2019r. odbyły się zajęcia z treningu umiejętności społecznych w zakresie nabywania kompetencji społecznych dla trzech grup uczestników projektu SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej. Podstawowe cele zajęć to: diagnoza predyspozycji i umiejętności społecznych, komunikacja: werbalna i niewerbalna, trening umiejętności trafnej oceny innych oraz diagnozy relacji interpersonalnych, trening asertywności, trening umiejętności współpracy, trening umiejętności konstruktywnego przezwyciężania sytuacji konfliktowych, rozwijanie inteligencji emocjonalnej itp.

TUS 2 TUS

WARSZTATY Z AUTOPREZENTACJI

W terminie 01-12.10.2018r. odbyły się warsztaty z autoprezentacji dla dwóch grup szkoleniowych. W trakcie zajęć uczestnicy kształtowali umiejętności społeczne niezbędne do odbycia efektywnej rozmowy kwalifikacyjnej, zapoznali się z technikami autoprezentacji wykorzystywanymi podczas rozmowy kwalifikacyjnej poprzez analizę ubioru, mowy ciała, itp., omówione zostały najczęstsze błędy popełniane podczas rozmowy o pracę. W trakcie zajęć warsztatowych prowadzący realizował praktyczne zajęcia z użyciem kamery, co pozwoliło na natychmiastowe korygowanie błędów w prezentowaniu własnej osoby, została przeprowadzona analiza postawy uczestników, na podstawie nagranych zachowań.

Warsztaty z autoprezentacji gr. III 1 Warsztaty z autoprezentacji gr. III

 Autoprezentacja SORSAL 2

Autoprezentacja SORSAL

GRUPA SAMOPOMOCOWA DLA RODZICÓW
INDYWIDUALNE KONSULTACJE
PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNE
TRENING KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH

Od 25.11.2018r. ruszyły działania mające na celu wsparcie rodziców z trudnościami wychowawczymi, jak również podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji wychowawczych. W tym celu uczestnicy będą objęci taki formami działań jak: grupa samopomocowa dla rodziców, trening kompetencji wychowawczych oraz indywidualne konsultacje pedagogiczno – psychologiczne. Celem nadrzędnym w/w zajęć jest poprawa zdolności wychowawczych rodziców, nauka konstruktywnej współpracy z dzieckiem, kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich, kształtowanie umiejętności w rozwiązywaniu problemów z dziećmi itp.

 

GRUPA SAMOPOMOCOWA DLA BEZROBOTNYCH

Od 14 września 2018 r. ruszyła grupa samopomocowa dla osób bezrobotnych. Grupa ma charakter samopomocowy, uczestnicy mają możliwość podzielenia się problemami, wiedzą na temat możliwościami i sposobami poszukiwania pracy. Zaangażowany specjalista pełnił funkcję moderatora, który swym działaniem będzie wspierał grupę.

 Grupa 2019 I

Grupa 2019

 

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Od 27 listopada 2018r. ruszyła grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych.