EFRR_POZIOM_kolor-1024x103

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

W ramach Centrum Usług Społecznych:

-od miesiąca marca 2018r. funkcjonuje punkt doradczo-konsultacyjny w ramach którego   uczestnicy mogą otrzymać porady prawne.
-od miesiąca lipca 2018r uczestnicy projektu mogą skorzystać z poradnictwa psychologicznego
-od miesiąca października 2018r osoby mające problemy opiekuńczo-wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego mogą skorzystać z indywidualnego poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego

Działania:

 

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Grupa  funkcjonowała od 16.05.2018r. do 31.01.2019r. Grupa miała charakter samopomocowy. Uczestnicy mieli możliwość uzyskania pomocy i wsparcia a także podzielenie się problemami z osobami będącymi w podobnej sytuacji. W ramach zajęć uczestnicy projektu tworzyli różnego rodzaju prace artystyczne co pozwoliło na wzrost samooceny osób uczestniczących w tej formie wsparcia. Udział wzięło 13 uczestników projektu. Kolejna grupa rozpocznie spotkania od miesiąca marca 2019r.

photo0_2 photo0_3 photo0_4 photo0_6 photo0_9 photo0_11

 

KLUB SENIORA

Funkcjonuje od 09.08.2018r. w ramach tego działania uczestnicy mogą skorzystać z następujących zajęć: zajęcia informatyczne, zajęcia artystyczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, „spotkania przy kawie” – które mają charakter grupy samopomocowej. W trakcie tych spotkań uczestnicy mają możliwość podzielenia się swoimi problemami oraz wspólnie szukać rozwiązań problemów. Ponadto w ramach tego działania uczestnicy mają możliwość wyjścia do instytucji kultury.

 

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN MAJĄCYCH PROBLEMY
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE I W PROWADZENIU
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Grupa ta funkcjonuje od 04.09.2018r. Uczestnicy mają możliwość uzyskania pomocy i wsparcia oraz podzielenie się problemami z osobami będącymi w podobnej sytuacji.

 

TRENING KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH

Od miesiąca sierpnia do dnia dzisiejszego odbyły się trzy treningi kompetencji wychowawczych w których łącznie wzięło udział 23 osoby. Celem działania jest konstruktywna współpraca z dzieckiem, aktywne słuchanie, rola zabawy. Kolejne spotkanie w ramach tego działania odbędzie się w terminie od 13.03.2019r. do 21.03.2019r.

_________________________________________________________________

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI W FORMIE OPIEKUŃCZEJ

W ramach Placówki Wsparcia Dziennego Dla Dzieci w formie opiekuńczej dzieci mają możliwość skorzystania z wyjść do instytucji kultury np. kino, teatr, muzeum oraz skorzystania z wycieczek edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Afrykarium w Wrocławiu, Kopalnia soli w Wieliczce, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej a także ZOO w Chorzowie. Ponadto dzieci mogą skorzystać z następujących form pomocy:

Działania:

 

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się od miesiąca lipca 2018r. Dzieci zostały podzielone na grupy wiekowe. Celem działania jest rozwinięcie kompetencji w porozumiewaniu się w językach obcych.

 

WARSZTATY KOMPUTEROWE

Odbywają się od miesiąca września 2018r. Działanie to pozwoli na rozwinięcie kompetencji informatycznych.