Aktualności

„Kooperacje 3D-model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w imieniu Gminy Siemianowice Śląskie bierze udział w realizacji projektu „Kooperacje 3D-model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którym biorą udział cztery ośrodki polityki społecznej z makroregionu. … Czytaj dalej

Opublikowano | Komentowanie nie jest możliwe

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19- nowy projekt MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej przystąpił do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w … Czytaj dalej

Opublikowano | Komentowanie nie jest możliwe

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2020 ROKU

     „Aktywny Samorząd” – pilotażowy program dla osób niepełnosprawnych finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, informuje o naborze wniosków w ramach w/w programu. TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU … Czytaj dalej

Opublikowano | Komentowanie nie jest możliwe

ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH – NOWY PROJEKT MOPS

Od 1 września 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich rozpocznie realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata … Czytaj dalej

Opublikowano | Komentowanie nie jest możliwe

Rejestr Danych Kontaktowych (RDS)

Uprzejmie informujemy, że w grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło … Czytaj dalej

Opublikowano | Komentowanie nie jest możliwe