Działania podejmowane przez instytucje w przypadku przemocy

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich
  ul. Szkolna 17,
  w dni powszednie 7.00 – 14.00,
  tel. 320 765 62 00;
 • Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich
  ul. Jana Pawła II 16,
  tel., 32 359 62 00, tel. alarmowy: 112;
 • Pogotowie Ratunkowe:
  Stacja Pogotowia Ratunkowego,
  ul Dąbrowskiego 13,
  tel.32 228 22 40;
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich
  ul Pszczelnicza 10,
  tel. 32 62 81 44, 32 762 80 91,
  czynne całą dobę;
 • Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw w Siemianowicach Śl ul. Kapicy 15,
  tel.  32 220 79 69 w dni powszednie 8.00 -20.00;
 • Ogólnopolska Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska linia:
  (22) 668 70 00,  801-120-002,
  czynny w dni powszednie 14.00-22.00;
 •  Kuratorzy
  I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
  ul. Chorzowska 14,
  tel. 32 766 43 81;
 •  Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Siemianowicach Śląskich
  tel. 32 220 01 80,
  czynne całą dobę.