1

HARMONOGRAM

1. SZKOLENIE – KONTAKT Z OSOBĄ UZALEŻNIONĄ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.

TERMINY:

  • 2 kwietnia 2019 r. od godziny 8:30 do 14:30.

  • 16 kwietnia 2019 r. od godziny 8:30 do 14:30.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Szkolna 17.

2. SZKOLENIE – PRACA Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

TERMINY:

  • 4 kwietnia 2019 r. od godziny 7:30 do 14:30.

  • 26 kwietnia 2019 r. od godziny 7:00 do 14:00.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Szkolna 17.

_______________________________________________________________

1Projekt „Pozytywna zmiana” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

HARMONOGRAM

1. SZKOLENIE – KONTAKT Z OSOBĄ UZALEŻNIONĄ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.

TERMINY:

  • 7 maja 2019 r. od godziny 8:30 do 15:00.

  • 21 maja 2019 r. od godziny 8:30 do 15:00.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Szkolna 17.

2. SZKOLENIE – PRACA Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

TERMINY:

  • 16 maja 2019 r. od godziny 7:30 do 15:00.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Szkolna 17.

3. SZKOLENIE – USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

TERMINY:

  • 20 maja 2019 r. od godziny 7:30 do 16:00.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Szkolna 17.

4. SZKOLENIE – USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ

TERMINY:

  • 28 maja 2019 r. od godziny 8:00 do 14:30

  • 30 maja 2019 r. od godziny 8:00 do 14:30

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Szkolna 17.