Centrum Usług Społecznych funkcjonuje w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Okrężnej 19 . Jego utworzenie było możliwe między innymi dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Ucieczka od bierności” (RPO WSL 9.2.1) realizowanego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Centrum Usług Społecznych świadczy między innymi takie usługi jak:

- Klub Seniora- 15 miejsca,

- grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych,

- asystent osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania i zasad udzielanego wsparcia można uzyskać w siedzibie Centrum Usług Społecznych lub pod numerem telefonu 32 724 40 04.