Dział Reintegracji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich mieści się przy ul. Okrężnej 19 (wcześniej:  Centrum Usług Społecznych).

W ramach działalności Działu Reintegracji Osób Niepełnosprawnych realizowane są następujące formy wsparcia:

- Grupa dla osób z niepełnosprawnością (grupa ma charakter zamknięty, spotkania grupy odbywają się trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, wtorki i czwartki).

- Grupa otwarta – dla wszystkich mieszkańców Siemianowic Śląskich legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

- Usługa asystenta osoby niepełnosprawnej.

- 4 tygodniowy turnus w mieszkaniu chronionym – treningowym – mieszkanie umiejscowione na terenie Siemianowic Śląskich.

 

Ponadto na terenie Działu Reintegracji Osób Niepełnosprawnych działa Klub Seniora. Oferta Klubu Seniora kierowana jest do osób powyżej 60 roku życia. Spotkania Klubu odbywają się trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i czwartki.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania wsparcia można uzyskać osobiście w siedzibie:

Dział Reintegracji Osób Niepełnosprawnych

MOPS Siemianowice Śląskie

Ul. Okrężna 19

41-100 Siemianowice Śląskie

oraz pod numerem telefonu: 32 724 40 04.

Tutaj otworzysz: ULOTKA INFORMACYJNA DN