Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci typu opiekuńczego funkcjonuje w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Matejki 4. Jej utworzenie było możliwe między innymi dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Ucieczka od bierności” (RPO WSL 9.2.1) realizowanego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Placówka przeznaczona jest dla 40 wychowanków w wieku od 3 do 16 lat. Zadaniem Placówki jest: zapewnienie opieki i wychowania oraz pomocy w nauce, a także organizacja czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania i zasad przyjmowania dzieci można uzyskać w siedzibie Placówki lub pod numerem telefonu 32 725 99 23.