Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Data 2 października nie jest przypadkowa – właśnie tego dnia przypada rocznica urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii działania bez przemocy.

Nie tylko w tym dniu lecz w każdym będącym przed nami unikajmy owiązań siłowych, agresji i przemocy. Pielęgnujmy wartości unikalne:  szacunek, tolerancję, akceptację, bliskość emocjonalną i uczuciową, dawajmy poczucie bezpieczeństwa i przynależności naszym bliskim w rodzinie i przyjaciołom. Podkreśleniem wagi tych wartości jest tematyka najbliższej konferencji organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Edukacji oraz Zespół Interdyscyplinanry ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Siemianowicach Śląskich. Konferencja pt. „Więzi rodzinne”

odbędzie się w dniu 16 października 2018 r., w godz. 10:00-14:00

w Siemianowickim Centrum Kultury Park Tradycji przy ulicy Orzeszkowej 2 , Siemianowice Śląskie. Serdecznie zapraszamy!

 

 

1Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Siemianowicach  Śląskich
ul. Szkolna 17, 41-100 Siemianowice Śląskie

Szanowni Państwo,

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Siemianowicach  Śląskich

ma zaszczyt zaprosić do udziału w

SIEMIANOWICKIEJ KONFERENCJI  „WIĘZI RODZINNE”
Konferencja odbędzie się w dniu  16 października 2018 r., w godz. 10:00-14:00

w Siemianowickim Centrum Kultury Park Tradycji przy ulicy Orzeszkowej 2 , Siemianowice Śląskie

Celem konferencji jest upowszechnienie oddziaływania więzi rodzinnych bądź  ich braku na każdym etapie  naszego życia, warunkowanego sytuacjami w domu rodzinnym, miejscu pracy,  środowisku znajomych, w życiu publicznym.

Pragniemy także pokazać jak wiele mamy dobrych praktyk w  zakresie rozwiązywania problemów  wynikających z powszechnie występującego „szybkiego trybu życia”, a także możliwości znalezienia wsparcia i pomocy  w  trudnych, z tego wynikających sytuacjach, które uzyskamy w różnych instytucjach na terenie Naszego Miasta.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Ramowa agenda konferencji:

9.30      Rejestracja uczestników

10.00    Otwarcie Konferencji

10.10     Mirosława Bochner
Kierownik Pracowni Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
Regionalny Ośrodek Metodyczno – Konsultacyjny Metis w Katowicach
„ Jaka więź jest wspierająca czyli o budowaniu relacji matka – dziecko”

10.30    Anna Litińska
Asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Ślaskich
„ Rola asystenta rodziny w kontekście budowania prawidłowych więzi w rodzinie”

10. 50   Lech Cierpioł
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia  w   Siemianowicach Śląskich, Certyfikowany specjalista psychoterapii  uzależnień, psycholog.
„ Budowa umiejętności niezbędnych w bliskich związkach uczuciowych”

11.10-11.30     Przerwa kawowa


11.30
   dr n. med. Agnieszka Prymus
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich
„ Jesteśmy samotną wyspą… Czy potrzebujemy ludzi wokół siebie”

11.50    Magdalena Mróz
Koordynator rodzinnej pieczy zastepczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich
„ Przywiązanie w rodzinnej pieczy zastepczej”

12.05    Anna Mierzwa
Psycholo w Poradnii Psychologiczno – Pedagogiczej  w Siemianowicach Sląskich
„ Trening zastępowania agresji”

12. 25   Małgorzata Bożek
Psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich
„ Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne jako szansa na utrzymanie i umocnienie więzi rodzinnych”

12.40    Daniel  Filipek
Psycholog, psychoterapueta. Placówk Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Siemianowicach Śląskich.

13:00    Pytania i odpowiedzi

13:30    Zamknięcie konferencji

Na wszelkie pytania odpowiedzi udziela: Agnieszka Kozłowska-Urban,

adres email: a_kozlowska@mops.siemianowice.pl

 

55hh2  4  xx