PARTNER WIODĄCY:
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Siemianowice
ul. Jana III Sobieskiego 21
41-100 Siemianowice Śląskie
Agnieszka Kozłowska – koordynator projektu,
Agnieszka Mościcka-Bogacz – asystent rodziny,
Natalia Kuczmierczyk – pracownik socjalny,
Dariusz Szymanek – pracownik socjalny,
e-mail: triathlon@tpba.pl
tel.: 511 003 607

PARTNER NR 1:
Biuro Projektu
w budynku MOPS przy ul. Szkolnej 17 w Siemianowicach Śl.
III piętro – pokój nr 49 w budynku MOPS
Tomasz Sojka – koordynator ze strony Partnera nr 1,
Zofia Żyłka – pracownik biura,
Ewelina Jambor – pracownik biura,
e-mail: projektyefs@mops.siemianowice.pl
tel.: 32 765 62 49