BIURO PROJEKTU „INWESTUJ W SIEBIE”
– III piętro – pokój nr 46 w budynku MOPS

Zofia Żyłka – koordynator,
Ewelina Jambor – pracownik biura,
e-mail: projektyefs@mops.siemianowice.pl
tel.: 32 765 62 46

Agnieszka Szymańska – pracownik socjalny projektu,
Joanna Szkocny – pracownik socjalny projektu.
tel.: 32 765 62 38

Anna Litińska – asystent rodziny,
Monika Dzierga – asystent rodzinny,
tel.: 32 765 62 36