11

Biuro Projektu – III piętro pokój 46 w budynku MOPS Siemianowice Śląskie

ul. Szkolna 17, 41-100 Siemianowice Śląskie

Koordynator projektu:  Tomasz Sojka, tel. 765 – 62 – 46

Koordynator implementacji modelu: Agnieszka Szymańska, tel. 784 – 573 – 410