Kontakt

CENTRALA: (32) 765 62 00

FAX: (32) 765 62 19

SEKRETARIAT: (32) 765 62 16

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 1 – PS 1

Kierownik – Beata Iwaniec-Kokoszkiewicz, tel. (32) 765 62 40

Pracownicy socjalni

Dane kontaktowe Działu Pomocy Środowiskowej Nr 1 (PS1)

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 2 – PS 2

Kierownik – Małgorzata Pałac, tel. (32)765 62 23

Pracownicy socjalni

Dane kontaktowe Działu Pomocy Środowiskowej Nr 2 (PS2)

DZIAŁ OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI – PN

Kierownik -Stefania Olsza

Pracownicy działu

przejdź do danych kontaktowych

druki dotyczące umieszczenia w domu pomocy społecznej

DZIAŁ  PIECZY ZASTĘPCZEJ i WSPIERANIA RODZINY- DZR

Kierownik – Beata Malewska, (32) 765 62 38; pokój nr 38, II piętro

DZIAŁ  ŚWIADCZEŃ PIECZY ZASTĘPCZEJ – DS

Kierownik – Sylwia Rokocz, (32) 765 62 35; pokój nr 35, II piętro

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ – DU

Kierownik – Magdalena Sojka, tel. (32) 765 62 33; pokój nr 33, II piętro

ZESPÓŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ON

Kierownik – Grzegorz Szczygieł, tel. (32) 765 62 11; pokój nr 11, parter

SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI – SD1 oraz PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI – SD2

Kierownik – Sonia Wróbel, tel. (32) 228 37 39
Czytaj więcej…

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY – ORP

Kierownik – Aneta Szmatloch – tel. (32) 765 62 47; pokój nr 47, III piętro

DZIAŁ INFORMATYCZNO-ANALITYCZNY – DIA

Kierownik – Adam Kempa, tel. (32) 765 62 31; pokój nr 48A, III piętro

DZIAŁ KADR – KA

Kierownik – Bogusława Plebańczyk, tel. (32) 765 62 42; pokój nr 42, III piętro

STANOWISKO DS. ANALIZ SPOŁECZNYCH I STRATEGII – AS

Michał Karafioł, tel. (32) 765 62 32; pokój nr 32, II piętro

MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – MZON

Przewodnicząca Zespołu – Anna Rusin, tel. (32) 765 62 07; pokój nr 7, parter

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – IOD

Agnieszka Rylska-Rumas, tel. (32) 765 62 47; pokój nr 47, III piętro

STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ – KW

Zenobia Banoth, tel. (32) 765 62 37; pokój nr 37, II piętro

STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO – AW

Joanna Wróblowska-Płonka, tel. (32) 765 62 25; pokój nr 25, I piętro

 STANOWISKO DS. BHP – BP

Antoni Dąbrowski, tel. (32) 765 62 wewn. 248 ; pokój nr 48B, III piętro

DZIAŁ KSIĘGOWO-FINANSOWY – KF

Główny księgowy: Katarzyna Przeszło

Kierownik – Agnieszka Wojtasik

tel. (32) 765 62 45, pokój nr 45, III piętro

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – KIS

Kierownik – Beata Jabłońska tel. (32) 730 76 00

DZIAŁ REINTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – DN

Kierownik – Maciej Bednarz tel. (32) 724 40 04

ZESPÓŁ KOORDYNATORÓW GRUP ROBOCZYCH – ZGR

Kierownik – Katarzyna Farat tel. 784 573 410
Zespół ZGR znajduje się w budynku przy ul. Wróblewskiego 10 w Siemianowicach Śl.

KONSULTANT DS. SPOŁECZNO-PRAWNYCH – KSP

Maciej Kempa – tel. (32) 765 62 32; pokój nr 32; II piętro

KOORDYNATOR DS. WOLONATRIATU – KDW

Honorata Magnicka – tel. (32) 765 62 07; pokój nr 7; parter

ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – ZP

Katarzyna Glomb, Michał Karafioł – tel. (32) 765 62 34; pokój nr 34; II piętro

DZIAŁ PROGRAMÓW POMOCOWYCH I INICJATYW SPOŁECZNYCH – OP

Kierownik – Tomasz Sojka, tel. (32) 765 62 49, pokój nr 49, III piętro