Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śl.  obecnie realizuje następujące projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

„Ucieczka od bierności” – w ramach tego projektu utworzona została Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci oraz Centrum Usług Społecznych. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla 140 osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12. 2019 r. W ramach funkcjonowania Placówki przewidziano działania mające na celu rozwój kompetencji kluczowych dzieci uczestniczących w zajęciach. W ramach CUS przewidziano realizację usług społecznych dla osób niepełnosprawnych, mających problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz dla seniorów.

Do działu w projekcie zapraszamy w szczególności osoby niepełnosprawne, niesamodzielne ze względu na wiek (powyżej 60 roku życia), mające problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

„Inwestuj w siebie” – realizowany jest od 01.01.2018 r -  31.12.2020 r. Projekt skierowany jest do 180 osób z następujących grup docelowych: osoby bezrobotne oddalone od rynku pracy, osoby mające problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, osoby niepełnosprawne (w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi). Dla uczestników przewidziano szereg działań mających na celu aktywizację społeczną i zawodową tych osób.

  SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej” głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 100 osób w wieku aktywności zawodowej należących do społeczności lokalnych zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich tereny uznane w Lokalnym Programie Rewitalizacji za zdegradowane i wymagające rewitalizacji (Michałkowice z „Nowym Światem” oraz Śródmieście ze Srokowcem). Okres realizacji projektu to 01.06.2018r. – 31.05.2020r.            W ramach tej inicjatywy przewidziano działania mające na celu budowanie kompetencji społecznych, w tym wsparcie dla osób niepełnosprawnych, osób mających problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz dla otoczenia uczestników projektu. Oprócz działań mających na celu aktywizację społeczną, przewidziano również działania edukacyjne oraz zawodowe.

W chwili obecnej zapraszamy w szczególności do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne oraz mające problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

„Dobrze mieć sąsiada”

W ramach projektu realizowane będą następujące działania: usługi sąsiedzkie, wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i Klub Seniora. Projekt skierowany do 30 osób niesamodzielnych ze względu na wiek (60+) i 15 opiekunów faktycznych. Termin realizacji od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

Do każdego z tych projektów w chwili obecnej trwa rekrutacja. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie MOPS przy ulicy Szkolnej 17 w pokoju nr 49 lub pod numerem telefonu 32 765 62 49.

Ten wpis został opublikowany w kategorii . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.