Otrzymane nagrody

MOPS nagrodzony przez Fundację Świętego Mikołaja w konkursie „Mama w pracy”

20 maja 2011r. w Centrum Giełdowym w Warszawie odbyła się uroczysta Gala kończąca IV edycję popularnego plebiscytu „Mama w pracy” – organizowanego przez Fundację Świętego Mikołaja, Rzeczpospolitą oraz MillwardBrown SMG/ KRC. W gronie 27 wyróżnionych firm, które wspierają kobiety łączące macierzyństwo z rozwojem zawodowym znalazł się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.
Celem tego konkursu jest zwrócenie uwagi na trudności Polek w łączeniu macierzyństwa z pracą zawodową oraz poprawienie sytuacji kobiet na rynku pracy.
Podczas finałowej Gali konkursu Tytuł Laureata  przyznany został w trzech kategoriach: firmy małe, średnie i duże. Siemianowicki Ośrodek został wyróżniony w kategorii średnie firmy. Z wypełnionych przez pracujące w MOPS Panie ankiet wynika, że doceniają one warunki i atmosferę, jakie pracodawca stworzył dla kobiet, w szczególności tych pełniących obowiązki macierzyńskie jak i przyszłych matek.

 

FINAŁOWY LODOŁAMACZ 2010 DLA MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich otrzymał I miejsce oraz statuetkę Lodołamacza podczas Finałowej Ogólnpolskiej Gali Konkursu Lodołamacze 2010. Uroczystość miała miejsce 8 czerwca br. na Zamku Królewskim w Warszawie.
Podczas finału konkursu Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych spośród zdobywców statuetek Lodołamacza 2010 w etapach regionalnych, wyróżniała pracodawców, którzy w skali całego kraju najbardziej angażują się w rozwiązywanie problemów niepełnosprawnych na rynku pracy.
Dzięki zwycięstwu w Śląskim Etapie Konkursu Lodołamacze 2010 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej został zakwalifikowany do etapu centralnego. Podczas finałowej uroczystości MOPS został uznany za najbardziej wrażliwego społecznie pracodawcę w kategorii Pracodawca Nieprzedsiębiorca. Dyrekcja Ośrodka- Pani Iwona Izworska oraz Pan Jan Jeleń z dumą przyjmowali piękną statuetkę Lodołamacza.

 

ŚLĄSKI LODOŁAMACZ 2010 DLA MOPS

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przyznała I miejsce i statuetkę Lodołamacza 2010 Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich. Finałowa Gala Regionalna Śląskiego Etapu Konkursu Lodołamacze 2010, podczas której wyróżniono siemianowicki MOPS odbyła się 27 maja 2010r. w Hotelu Qubus w Katowicach.
Spośród 44 zgłoszeń nagrodzono 12 pracodawców w czterech kategoriach. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwyciężył w kategorii pracodawca nieprzedsiębiorca. Pozostali nagrodzeni w tej kategorii to NZOZ Zakład Pulmonologii oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach.

NAGRODA W KONKURSIE „LODOŁAMACZE 2008″

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śl. zatrudniając 13 osób niepełnosprawnych przełamuje stereotypy i uprzedzenia względem tych osób, co zostało zauważone przez organizatora Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – „Lodołamacze 2008″, którym jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śl. zasłużył w oczach Kapituły na 2 miejsce i otrzymał srebrny medal w Kategorii Pracodawca – Nieprzedsiębiorca za szczególną wrażliwość społeczną i odpowiedzialną politykę personalną – uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych. Zdaniem Kapituły konkursu działalność Ośrodka na polu rehabilitacji i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.

NAGRODA MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej został wyróżniony nagrodą specjalną Ministra Polityki Społecznej – Krzysztofa Patera za aktywną i wszechstronną działalność na rzecz społeczności lokalnej, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wręczenie nagrody nastąpiło podczas uroczystości z okazji „Dnia pracownika socjalnego”, która odbyła się 22.11.2004 roku w Sali Filharmonii Narodowej w Warszawie. Została wysoko doceniona fachowość oraz zaangażowanie w realizacje zadań pomocy społecznej, a także twórcze podejście do rozwiązywania problemów społecznych.

NAGRODA MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pracownik MOPS Siemianowice Śląskie psycholog mgr Agnieszka Grundszok otrzymała 21.11.2002 roku nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej za inicjatywę i twórcze podejście do zadań w swojej pracy oraz za stałe doskonalenie i podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.