Na terenie Siemianowic Śląskich znajdziesz pomoc w następujących podmiotach:

Baza teleadresowa podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 2021 r.

Baza teleadresowa podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 17
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. 32 7656200; 32 7656216
e-mail: mops@mops.siemianowice.pl
www.mops.siemianowice.pl

Przemoc w rodzinie / Zespół Interdyscyplinarny
ul. Wróblewskiego 10
41-106 Siemianowice Śląskie
tel. 784 573 410
e-mail: mops@mops.siemianowice.pl
www.mops.siemianowice.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Pszczelnicza 10
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. 32 7628144; 32 7628100
e-mail: oik.pomoc@tlen.pl
www.oik.siemianowice.pl

czynne całą dobę

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 16
tel. 32 359 62 00
fax 323596244
tel. dyż. 32 359 62 55
e-mail: komendant@siemianowice.ka.policja.gov.pl
www.siemianowice.slaska.policja.gov.pl

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Siemianowicach Śląskich
tel. 32 220 01 80
czynne całą dobę.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Olimpijska 2A
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. 032 6086565
e-mail:poradniasiemianowice@op.pl

Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Al. Młodych 16
41-106 Siemianowice Śląskie
tel. 32-7654138; 32 7669580

Kuratorzy
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
ul. Chorzowska 14,
tel. 32 766 43 81

 

784 573 410.