Rodzicielstwo zastępcze

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Szczęśliwe dzieciństwo, bezwarunkowa miłość rodzica jest jak ” parasol ochronny „, oddziałuje na nasze zachowanie i postrzeganie świata. ” Parasol ” ten staje się swoistą ” tarczą ” broniącą nas, niwelującą ból po porażkach i rozczarowaniach jakie każdy wielokrotnie napotyka na swojej drodze.

Dzieci pozbawione miłości rodzicielskiej, a co za tym idzie dzieciństwa pełnego radosnych i beztroskich chwil, zostają ” wyposażone na życie ” w diametralnie inny sposób, otrzymują ciężki bagaż doświadczeń, który towarzyszy im przez całe życie. Zamiast oręża broniącego ich, umacniającego na każdym kroku, życie daje im poczucie niepewności, niższej wartości.

Czy możemy coś zrobić! Dzieci te winny czerpać z głębokich zasobów dzieciństwa. Czy możemy ułatwić im okres dorastania? W sytuacji zagrożenia lub zaniedbania opieki nad dzieckiem ten obowiązek jest w dużej mierze realizowany poprzez rodzicielstwo zastępcze.

Obecnie w naszym Mieście funkcjonuje 129 rodzin zastępczych, w których znalazło dom 187 osamotnionych dzieci. Jednakże potrzeby w tym zakresie są dużo większe. Dlatego nieustannie poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze.

Kim są rodzice zastępczy? Rodzice zastępczy to osoby, które decydują się zaopiekować i wychować dziecko, którego nie są biologicznymi rodzicami. Mogą to być wspólnie zamieszkali małżonkowie, a także osoba samotna – niezamężna lub rozwiedziona. Rodzice zastępczy mogą być bezdzietni lub mieć własne dzieci, być spokrewnieni z przyjmowanym do domu dzieckiem albo być dla niego obcy. Rodzina zastępcza nie różni się prawie od rodziny biologicznej. Stwarza ona dziecku możliwość zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych (bezpieczeństwa, miłości, przynależność, oparcia) oraz spełnia funkcje kulturowe (socjalizacja, przekazywanie tradycji) i funkcje ekonomiczne. Zapewnia możliwość właściwego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego dziecka. Stwarza stabilne środowisko wychowawcze rekompensując w pewnej mierze braki z rodziny naturalnej. Istnieją następujące rodzaje rodzin zastępczych:

  • spokrewnione
  • niezawodowe
  • zawodowe, w tym
  • specjalistyczne
  • pełniące funkcję pogotowia rodzinnego

Jeżeli zainteresowała Cię ta forma pomocy osamotnionemu dziecku i chcesz uzyskać dodatkowe informacje, koniecznie zadzwoń lub przyjdź do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śl. ul. Szkolna 17, pokój nr 35 (II p.), tel. 032 765 62 35, , pokój nr 28 (II p.), tel. 032 765 62 28 w godzinach od 7.30 – 14.00 od poniedziałku do piątku.

Przejdź do informacji o kandydatach na rodziny zastępcze