Siemianowice Śląskie przeciw przemocy

Rozpoczęły się działania w projekcie „Siemianowice Śląskie przeciw przemocy- projekt poprawy sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej”

W ramach projektu odbywają się warsztaty dla rodziców biologicznych zapobiegające powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych. Zajęcia prowadzone są przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK).
Adresatami tego działania są rodzice z terenu Siemianowic Śląskich ze szczególnym uwzględnieniem rodzin objętych nadzorem kuratorskim oraz rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, w tym korzystających z pomocy OIK. Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez zwiększenie zdolności komunikacyjnych w rodzinie, zwiększenie wiedzy na temat efektywnego nagradzania i karania dzieci, podniesienie wiedzy na temat wpływu przemocowych metod wychowawczych oraz wpływu przemocy na rozwój emocjonalny, psychiczny i społeczny dziecka.

Dla rodziców objętych opieką asystenta rodziny prowadzone są warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze i poszerzające wiedzę o skutkach przemocy w rodzinie. Te zajęcia prowadzone są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS). Beneficjentami są osoby, u których w rodzinie pojawia się alkoholizm, przemoc i brak umiejętności wychowawczych. Warsztaty są nakierowane na profilaktykę przemocy w rodzinie, wzmocnienie postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa, naukę konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, kontroli emocji i zachowań agresywnych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.