Tutaj otwórz – wzór oferty – w wersji do przeglądania w formacie (pdf) według Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)