Tutaj otwórz – wzór oferty – w wersji do przeglądania w formacie (pdf) lub w wersji do edycji (docx) według Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300)

Tutaj otwórz – wzór oferty według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z 15-12-2010 (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25)