ZP.263.23.2022 - „Opaski bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki dla mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie - II edycja”

ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 I 2
WZÓR UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAŁĄCZNIK NR 1 I 2 W FORMIE DO EDYCJI
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

sep

ZP.263.22.2022 - „Opaski bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki dla mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie - II edycja”

ZAPYTANIE OFERTOWE
WZÓR UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAŁĄCZNIKI NR 1 I 2 W FORMIE DO EDYCJI
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZP.263.5.2023