Tutaj można otworzyć Zarządzenie Dyrektora MOPS nr ORP.0120-32/20, w sprawie wprowadzenia procedury postepowania w przypadku udzielania wsparcia seniorom w ramach Programu „Wspieraj Seniora” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z dnia 29 października 2020r.