Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, informuje że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał zmian w realizacji programu Aktywny Samorząd.

 W związku z powyższym osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach obszaru C- zadanie nr 1.

 Wnioski należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  ul. Szkolna 17 Siemianowice Śląskie  (pokój nr 16 ) w poniedziałki od 7.30 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.00 w terminie do 31.08.2019r.

 Z treścią programu, zasadami oraz obowiązującymi kierunkami i warunkami brzegowymi w roku 2019 można zapoznać się na stronie internetowej www.pfron.org.pl oraz www.mops.siemianowice.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.