„Siemianowice Śląskie przeciwko przemocy” wobec osób starszych.

„Siemianowice Śląskie przeciwko przemocy” wobec osób starszych

Wczoraj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siemianowicach Śląskich odbyło się spotkanie dotyczące problematyki przemocy wobec osób starszych, które specjalnie dla słuchaczy Uniwersytetu trzeciego wieku, przeprowadzili policjanci.
Spotkanie dla seniorów zorganizowane było w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Siemianowice Śląskie przeciwko przemocy – projekt poprawy sytuacji rodzin zagrożonych przemocą” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy z Siemianowickim Centrum Kultury.
W ramach spotkania można było wysłuchać ciekawego wykładu dotyczącego tematu przemocy wobec osób starszych, a także zadawać pytania i dyskutować o tym jak przeciwdziałać różnym formom przemocy.