MOPS WYRÓŻNIONY ZA WYBITNE, NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Wczoraj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego 21 listopada odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2018r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Jan Jeleń odebrał z rąk Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Elżbiety Rafalskiej wyróżnienie zespołowe w formie listu gratulacyjnego m.in. za innowacyjne działania, wzmacnianie, rozwój oraz upowszechnianie rodzinnych form pieczy zastępczej, innowacyjne formy korekcyjnych działań na rzecz dzieci z rodzin zastępczych i ich opiekunów, wzorową współpracę z organizacjami pozarządowymi i szkołami przy realizacji licznych projektów.

Wniosek złożony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich był jednym z 142  złożonych w bieżącym roku, z czego 69 wniosków o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 73 wnioski w kategorii zespołowej. Siemianowicki MOPS znalazł się w gronie 10 wyróżnionych.

Otrzymanie wyróżnienia jest dla pracowników Ośrodka  powodem do dumy i mimo, iż nie dla nagród i wyróżnień wypełniają swoje obowiązki, to fakt docenienia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej cieszy i motywuje do dalszej pracy na rzecz potrzebujących.

 20181122_085223  DSC08312 DSC08340 dig