MOPS zatrudni wychowawcę do Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich zatrudni pracownika                          na stanowisko wychowawcy do pracy w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci przy ul. Śniadeckiego 13, w wymiarze 1,0 etatu.

Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 z dziećmi w wieku przedszkolnym (3 do 6 lat).

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę od 15.05.2023 r.

Wychowawcą w Placówce może być osoba, która posiada następujące kwalifikacje:

Wykształcenie wyższe:

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna,                   nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
–  na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub

– na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywanie zawodu nauczyciela,

– wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej                                                    3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Wymagana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres sd@mops.siemianowice.pl