Zakończono remont pomieszczeń budynku przy ul. Wróblewskiego 10 zrealizowany w ramach projektu „SIEMIANOWICE PRZECIW PRZEMOCY”

nor

ZAKOŃCZONO REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU
przy ul. Wróblewskiego 10 zrealizowany w ramach projektu – „SIEMIANOWICE PRZECIW PRZEMOCY”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przy współpracy z Komendą Miejską Policji oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej realizuje projekt „Siemianowice przeciw przemocy” – w ramach Programu „Sprawiedliwość”  finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

Remont pomieszczeń w budynku mieszczącym się przy ul. Wróblewskiego 10 w Siemianowicach Śląskich gdzie swoją siedzibę będzie miało Centrum dla Rodziny to jeden z głównych celów realizowanego projektu.

Centrum dla Rodzin to miejsce, do którego mieszkańcy będą się mogli zgłaszać w sytuacjach kryzysowych i wymagających szybkiej interwencji. Będzie to szczególne miejsce, gdyż z jednej strony podejmowane będą w nim działania ukierunkowane na poprawę jakości relacji rodzinnych i działania w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki, a z drugiej zaś strony zaplanowano spotkania propagujące równość kobiet i mężczyzn oraz tolerancję i wzajemny szacunek. Centrum dla Rodziny stanie się bazą koordynującą działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, a przede wszystkich zadba o ochronę osób  doznających przemocy.

Remont został wykonany dzięki pozyskanym środkom finansowym z funduszy norweskich oraz środków krajowych.

Innowacyjne oraz oparte na interdyscyplinarnej współpracy działania podejmowane w ramach projektu „Siemianowice przeciw przemocy”, mają przyczynić się do zmiany funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy domowej, a tym samym do zmniejszenia skali występowania tego zjawiska na terenie naszego Miasta.  Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu są bezpłatne i skierowane do rodzin z Siemianowic Śląskich – zarówno tych zagrożonych jak i tych już doświadczonych przemocą oraz do osób mających trudności z radzeniem sobie z agresją.

Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie w kwocie 674 335,00 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z  koordynatorem implementacji: 696 536 381

-6898644387554708005851794686134535372