Zmiana godzin przyjmowania interesantów w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
przyjmuje od dn. 01.07.2024 r.:
w poniedziałki od godz. 7:30 do 16:00
od wtorku do piątku od godz. 7:30 do 11:00