Rusza Program – Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Od 02.07.2024  w Śląskim Stowarzyszeniu Charytatywnym „Przystań” w Siemianowicach Śląskich będzie wydawana żywność w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Organizacją Partnerską Regionalną programu  FEPŻ jest Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji z dochodem nieprzekraczającym kwoty:

– 2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej

– 1590 zł dla osoby w rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich kwalifikuje oraz wydaje  skierowania uprawniające do odbioru żywności w ramach Programu FEPŻ.