Aktualności

2024-03-20

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową. Pierwsze spotkanie...

2024-03-14

MOPS  ZATRUDNI  PSYCHOLOGA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich zatrudni psychologa do pracy w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Siemianowicach...

2024-03-11

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2024 ROKU

„Aktywny Samorząd” – pilotażowy program dla osób niepełnosprawnych finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej...

2024-03-11

MOPS zatrudni pracownika socjalnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego do pracy z rodzinami zastępczymi. Wymagania obowiązkowe:...

2024-03-07

Konkurs na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik nr 1 do ZarządzeniaDyrektora MOPS Siemianowice ŚląskieNr ORP.021.18.2024z dn. 07.03.2024 OGŁOSZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH...

2024-02-29

Zmarł socjolog, dr. hab., profesor i wykładowca Krzysztof Czekaj

Z głębokim żalem i nieskrywanym smutkieminformujemy, że  25 lutego 2024 rokuzmarł nasz Kolega, Przyjaciel i wieloletni Współpracownik Krzysztof Czekajsocjolog, dr....

2024-02-22

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJW SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICHPRZYSTĄPIŁ DO  REALIZACJIPROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – DLA JEDNOSTEK...

2024-02-20

Standardy ochrony małoletnich w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego dla Dzieci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich

15 lutego 2024 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o  przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością...

2024-02-14

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich rozpoczyna rekrutację uczestników Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024...

2024-01-26

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich rozpoczyna rekrutację uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu...