Zarządzenie Dyrektora MOPS

Tutaj mozna otworzyć: Zarządzenie nr ORP.021-26.2024 z dnia 05.04.2024r.
w sprawie: wyboru oferty i określenia wysokości dotacji na realizację w roku 2024 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrównywania tych rodzin i osób oraz działalności na rzeczosób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

 

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.021.63.2023 z dnia 29.09.2023 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2024 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.021.58.2023 z dnia 11.09.2023 r.
w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.021.18.2023 z dnia. 08.03.2023 r.
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.021.17.2023 z dnia. 08.03.2023 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” finansowanym ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.021.16.2023 z dnia. 07.03.2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom, w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.021.55.2022 z dnia. 16.11.2022 r.
w sprawie wyboru oferty i określenia wysokości dotacji na realizację w 2023 r. zadania
z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących
posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach
Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania
wielkanocnego i koalicji wigilijnej oraz sporządzania i dowozu wyżywienia (gorący posiłek
+ produkty żywnościowe niezbędne do przygotowania śniadania i kolacji) dla mieszkańców miasta objętych kwarantanną/izolacją.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.021.50.2022 z dnia 05.10.2022r.
w sprawie: powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej oraz sporządzania i dowozu wyżywienia (gorący posiłek + produkty żywnościowe niezbędne do przygotowania śniadania i kolacji) dla mieszkańców miasta objętych kwarantanną/izolacją.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.021.46.2022 z dnia 12.09.2022r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej oraz sporządzania i dowozu wyżywienia (goracy posiłek + produkty żywnościowe niezbędne do przygotowania śniadania i kolacji) dla mieszkańców miasta objętych kwarantanną/izolacją.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.021.39.2022 z dnia 13.07.2022 r.
w sprawie wyboru oferty i określenia wysokości dotacji na realizację w 2022 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.021.36.2022 z dnia 01.07.2022 r.
w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.021.35.2022 z dnia 20.06.2022 r.
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.021.34.2022 z dnia 09.06.2022 r.
w sprawie: unieważnienia konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.021.31.2022 z dnia 01.06.2022 r.
w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.021.29/2022 z dnia 11.05.2022 r. w sprawie:
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na prowadzeniu mieszkania chrnionego treningowego.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0.0120-53/21 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie:
wyboru oferty i określenia wysokości dotacji na realizację w roku 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-52/21 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie:
w sprawie wyboru oferty i określenia wysokości dotacji na realizację w 2022 r. zadania
z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących
posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach
Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania
wielkanocnego i koalicji wigilijnej oraz sporządzania i dowozu wyżywienia (gorący posiłek
+ produkty żywnościowe niezbędne do przygotowania śniadania i kolacji) dla mieszkańców miasta objętych kwarantanną/izolacją.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-51/21 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie:
częściowej zmiany Zarządzenia nr ORP.0120-50 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z dnia 15.11.2021r. dot. powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert  na realizację w 2022 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej oraz sporządzania i dowozu wyżywienia (gorący posiłek + produkty żywnościowe niezbędne do przygotowania śniadania i kolacji) dla mieszkańców miasta objętych kwarantanną/izolacją.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-50/21 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert  na realizację w 2022 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej oraz sporządzania i dowozu wyżywienia (gorący posiłek + produkty żywnościowe niezbędne do przygotowania śniadania i kolacji) dla mieszkańców miasta objętych kwarantanną/izolacją.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-48/21 z dnia 10.11.2021 r. w sprawie:
powołania Komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-44/21 z dnia 21.10.2021 r. w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-35/21 z dnia 08.07.2021 r. w sprawie:
powołania Komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 finansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-29/21 z dnia 17.06.2021 r. w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-19/21 z dnia 29.03.2021 r. w sprawie:

wyboru oferty i określenia wysokości dotacji na realizację w latach 2021-2022 zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, polegającego na przeprowadzeniu korepetycji oraz zajęć wyrównawczych ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usług społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT Subregion Centralny

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-15/21 z dnia 16.03.2021 r. w sprawie:
powołania Komisji opiniującej oferty złożone w otwartym  konkursie ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, polegającego na przeprowadzeniu korepetycji oraz zajęć wyrównawczych w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usług społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT Subregion Centralny.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-11/21 z dnia 23.02.2021 r. w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, polegającego na przeprowadzeniu korepetycji oraz zajęć wyrównawczych w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usług społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT Subregion Centralny.
KLAUZULA INFORMACYJNA.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-37/20 z dnia 18.11.2020 r w sprawie:

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-33/20 z dnia 02.11.2020 r w sprawie:      powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert  na realizację w 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej oraz sporządzania i dowozu wyżywienia (gorący posiłek + produkty żywnościowe niezbędne do przygotowania śniadania i kolacji) dla mieszkańców miasta objętych kwarantanną/izolacją.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-31/20 z dnia 27.10.2020 r w sprawie:
wyboru oferty i określenia wysokości dotacji na realizację w latach 2020-2022 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na przeprowadzeniu treningu kompetencji wychowawczych, indywidualnego poradnictwa pedagogiczno–psychologicznego oraz prowadzeniu grup samopomocowych dla osób mających problemy opiekuńczo – wychowawcze, organizacji 2 wycieczek integracyjnych, zapewnienia opieki dla dzieci  w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usług społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT Subregion Centralny.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-30/20 z dnia 15.10.2020 r w sprawie: powołania Komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2020-2022 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na przeprowadzeniu treningu kompetencji wychowawczych, indywidualnego poradnictwa pedagogiczno–psychologicznego oraz prowadzeniu grup samopomocowych dla osób mających problemy opiekuńczo – wychowawcze, organizacji 2 wycieczek integracyjnych, zapewnienia opieki dla dzieci w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usług społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT Subregion Centralny

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-29/20 z dnia 12.10.2020 r w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej oraz sporządzania i dowozu wyżywienia (gorący posiłek + produkty żywnościowe niezbędne do przygotowania śniadania i kolacji) dla mieszkańców miasta objętych kwarantanną/izolacją.
WZÓR OFERTY
KLAUZULA INFORMACYJNA

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-28/20 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w latach 2020-2022 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na przeprowadzeniu treningu kompetencji wychowawczych, indywidualnego poradnictwa pedagogiczno – psychologicznego oraz prowadzeniu grup samopomocowych dla osób mających problemy opiekuńczo – wychowawcze, organizacji 2 wycieczek integracyjnych, zapewnienia opieki dla dzieci  w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usług społeczne i zdrowotne, dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -ZIT Subregion Centralny. KLAUZULA INFORMACYJNA

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-35/19 z dnia 11.10.2019 r. w sprawie: wyboru oferty i określenia dotacji na realizację w 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-33/19 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP. 0120- 32/19 z dnia 04.09.2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej. KLAUZULA INFORMACYJNA

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-66/18 Z dnia 03.10.2018 r. w sprawie: wyboru oferty i określenia dotacji na realizację w 2019 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-62/18 Z dnia 24.09.2018 r. Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śl w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120- 59/18 z dnia 11.09.2018 r. Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śl w sprawie: wyboru oferty i określenia kwoty dotacji na realizację w latach 2018-2020 zadania z zakresu zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na przeprowadzeniu treningu kompetencji wychowawczych, indywidualnych i konsultacji pedagogiczno  – psychologicznych, prowadzeniu grup samopomocowych dla rodzin mających problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego w ramach projektu „SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( oś priorytetowa IX, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120- 57/18 z dnia 11.09.2018 r. Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śl  w sprawie: powołania Komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na przeprowadzeniu treningu kompetencji wychowawczych, indywidualnych i konsultacji pedagogiczno  – psychologicznych, prowadzeniu grup samopomocowych dla rodzin mających problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego w ramach projektu „SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( oś priorytetowa IX, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie  nr ORP.0120-56/18 z dnia 31.08.2018r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, polegającego na prowadzeniu Pogotowia Edukacyjnego dla dzieci oraz sprawowania opieki nad dziećmi uczestników projektu „SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa IX, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT), na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia).

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120- 55/18 z dnia 28.08.2018 r. Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śl w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

Tutaj możesz otworzyć Zarządzenie Dyrektora MOPS nr ORP.0120-54/18 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na przeprowadzeniu treningu kompetencji wychowawczych, indywidualnych konsultacji pedagogiczno – psychologicznych, prowadzeniu grup samopomocowych dla rodzin mających problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego w ramach projektu „SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa IX, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT), na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia).

Tutaj można otworzyć Zarządzenie Dyrektora MOPS nr ORP.0120-52/18 w sprawie
wyboru oferty i określenia kwoty dotacji na realizację w latach 2018-2019, zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na przeprowadzeniu treningu kompetencji wychowawczych, indywidualnego poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego oraz prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego w Centrum Usług Społecznych w Siemianowicach Sląskich, w ramach projektu „Ucieczka od bierności” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowania IX, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralnym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie Dyrektora MOPS nr ORP.0120-50/18 w sprawie:
Powołania Komisji opiniującej oferty założone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2018-2019, zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na przeprowadzeniu treningu kompetencji wychowawczych, indywidualnego poradnictwa pedagogiczno 0 psychologicznego oraz prowadzeniu grupy wsparcia dla rodzin mających problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego w Centrum Usług Społecznych w Siemianowicach Śląskich, w ramach projektu „Ucieczka od bierności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (oś priorytetowa IX, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny ), na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie Dyrektora MOPS nr ORP.0120-43/18 w sprawie:
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2019, zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na przeprowadzeniu treningu kompetencji wychowawczych, indywidualnego poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego oraz prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego w Centrum Usług Społecznych w Siemianowicach Śląskich, w ramach projektu „Ucieczka od bierności” współfinansowano przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (oś priorytetowa IX, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZST Subregion Centralny), na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie Dyrektora MOPS nr ORP.0120-50/17 w sprawie:
wyboru oferty i określenia dotacji na realizację w 2018 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie Dyrektora MOPS nr ORP.0120-49/17 w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120- 41/17 z dnia 15.11.2017 r. Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śl. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120- 54/16 z dnia 09.12.2016 r. Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śl. w sprawie: wyboru oferty i określenia kwoty dotacji na realizację w 2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120- 47/16 z dnia 30.11.2016 r. Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śl. w sprawie: powołania Komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-45/16 z dnia 8 listopada 2016 r. Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śl w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na sporządzaniu i wydawaniu gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-09/16 z dnia 11 marca 2016 r. Dyrektora
MOPS w Siemianowicach Śl.

Tutaj można otworzyć Zarządzenie nr ORP.0120-38/15 z dnia 7 grudnia 2015 r. Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śl.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na prowadzeniu mieszkania chrnionego treningowego.

w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego.