Ogłoszenia

1

 DOBRZE MIEĆ SĄSIADA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śl. serdecznie zaprasza osoby niesamodzielne w wieku 60 + do udziału w zajęciach Klubu Seniora, który będzie funkcjonował w ramach projektu „Dobrze mieć Sąsiada”.

Udział w spotkaniach „Klubu Seniora” gwarantuje szerokie możliwości samorealizacji poprzez:

zajęcia komputerowe

zajęcia artystyczne

zajęcia rekreacyjno-sportowe (wyjścia na basen, nordic-walking)

zajęcia edukacyjno-kulturalne (wyjścia do kina, teatru, wycieczki edukacyjne)

spotkania przy kawie

Spotkania odbywać się będą 3 razy w tygodniu w budynku przy ul. Wróblewskiego 10 w Siemianowicach Śląskich, a uczestnicy zajęć będą mieli zapewniony transport.

Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z

Liderem Klubu Seniora Beata Jabłońska tel. 32 730 76 00

lub z biurem projektu 32 765 62 47.

______________________________________________________________

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w ramach
projektu ” Dobrze mieć sąsiada”
Serdecznie zaprasza seniorów w wieku 60 + do udziału w zajęciach prowadzonych
w ramach Klubu Seniora przy ul. Wróblewskiego 10
Udział w naszych spotkaniach gwarantuje odpowiednią dawkę kultury i rozrywki.
Stwarzamy szerokie możliwości samorealizacji poprzez:
• zajęcia komputerowe
• zajęcia artystyczne
• zajęcia rekreacyjno-sportowe (wyjścia na basen, nordic-walking)
• zajęcia edukacyjno-kulturalne (wyjścia do kina, teatru, wycieczki edukacyjne)
• spotkania przy kawie
Spotkania odbywać się będą 3x w tygodniu a uczestnicy naszych zajęć będą mieli
zapewniony transport. Korzystanie z naszych usług będzie nieodpłatne.

Klub Seniora to miejsce w którym zapomina się o samotności a podstawą jest uśmiech
i dobry humor 🙂 Serdecznie Zapraszamy!!!

Osoba do kontaktu
Lider Klubu Seniora Beata Jabłońska tel. 32 730 76 00