Aktualności

Od dnia 16.02.2017r. do 03.03.2017r. odbywają się zajęcia z dietetykiem. Celem zajęć jest poznanie zasad zdrowego żywienia.

IMG_4576

IMG_4577

  IMG_4578

IMG_4573

IMG_4572

sep

W terminach od 20.02.2017r. do 23.02.2017r. w siedzibie fundacji Modus Vivendi odbywa się trening kompetencji wychowawczych.
Celem tych zajęć jest konstruktywna współpraca z dzieckiem poprzez aktywne słuchanie oraz wspólną zabawę.

sep

W terminach od 15.02.2017r. do 17.02.2017r. w Domu Kultury Chemik odbyły się zajęcia w ramach treningu budżetowego.
Trening miał na celu poznanie zasad gospodarowania budżetem domowym, sposobów oszczędzania, jak zaplanować i bilansować budżet oraz jak nie wpaść w zadłużenie (kredyty „chwilówki”).

IMG_4570 IMG_4569

sep

W terminach od 16.01.2017r. do 15.02.2017r. w Domu Kultury Chemik odbyły się warsztaty grupowe z autoprezentacji dla grupy I i II. Natomiast spotkania w ramach tych zajęć dla grupy III i IV odbędą się w terminie od 27.02.2017r. do 08.03.2017r.
Celem zajęć jest przygotowanie uczestników projektu do rozmowy kwalifikacyjnej poprzez: analizę odpowiedniego ubioru, mowę ciała, wskazanie błędów jakich należy unikać podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

1

2

sep

W terminie od dn. 11 października 2016 r. do 16 października 2016 r. odbyły się wyjazdowe zajęcia z arteterapii w Murzasichle koło Zakopanego.
arte1arte3arte2arte4sep

W terminie od dn. 14 kwietnia 2016 r. do dn. 20 maja 2016 r. odbywał się trening kulinarny. Celem tej formy zajęć było praktyczną naukę taniego, smacznego i zdrowego przygotowania posiłków dla rodziny. Uczestnicy projektu będą mogli wymienić swoje doświadczenia oraz przepisy kulinarne.

treningkulinarny

sep

W terminie od dn. 4 maja 2016 r. do dn. 6 maja 2016 r. odbył się trening budżetowy. Zajęcia były prowadzone w godzinach dopołudniowych i popołudniowych. Trening miał na celu poznanie zasad gospodarowania budżetem domowym, sposobów oszczędzania, jak zaplanować i bilansować budżet oraz jak nie wpaść w zadłużenie (kredyty „chwilówki”).

IMG_3740 IMG_3742 IMG_3743

sep

Od miesiąca kwietnia 2016 r. realizowane są zadania:

  • indywidualne doradztwo zawodowe, które ma na celu zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych uczestników projektu pod kątem doboru do uczestnictwa w stażu zawodowym lub szkoleniach zawodowych, udzielanie niezbędnych informacji o możliwych sposobach podnoszenia swoich kwalifikacji. Ponadto uczestnik projektu pod okiem specjalisty będzie mógł przygotować dokumenty aplikacyjne;
  • trening kulinarny mający na celu praktyczną naukę taniego, smacznego i zdrowego przygotowania posiłków dla rodziny. Uczestnicy projektu będą mogli wymienić swoje doświadczenia oraz przepisy kulinarne.

sep

W miesiącach marzec-kwiecień 2016 r. odbyły się warsztaty z kreowania własnego wizerunku – wizaż stylista. Zajęcia te były skierowane zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Celem warsztatów było przekazanie uczestnikom projektu wiedzy i umiejętności na temat wizażu oraz stylizacji własnej osoby aby dobrze zaprezentować się wizualnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

IMG_3735 IMG_3734 IMG_3636 IMG_3635

sep

W miesiącu marcu 2016 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadania z zakresu integracji i reintegracji społecznej zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, polegającego na udzielaniu korepetycji oraz prowadzeniu zajęć wyrównawczych w ramach pogotowia edukacyjnego dla dzieci uczestników projektu „Inwestuj w siebie”. Realizacja zadania rozpoczęła się od dn. 1 kwietnia 2016 r.

sep

Od miesiąca marca 2016 r. rozpoczęły się indywidualne poradnictwa:

  • psychologiczne, które ma na celu zdiagnozowanie problemu uczestnika projektu, wspólne poszukiwanie rozwiązania problemu oraz motywowanie do podejmowania działań mających na celu zmianę sytuacji życiowej,
  • indywidualne poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne, które ma na celu udzielanie indywidualnych konsultacji i pomocy w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo – wychowawczych, poprawa funkcjonowania w rodzinie, wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.

sep

W terminie od 1 do 4 marca 2016 r. odbywa się trening kompetencji wychowawczych.
Celem tych zajęć jest konstruktywna współpraca z dzieckiem poprzez aktywne słuchanie oraz wspólną zabawę.

IMG_3624IMG_3625

sep

Od dnia 17 lutego 2016 roku w Domu Kultury „Chemik” odbywają się warsztaty z autoprezentacji.
Celem zajęć jest przygotowanie uczestników projektu do rozmowy kwalifikacyjnej poprzez: analizę odpowiedniego ubioru, mowę ciała, wskazanie błędów jakich należy unikać podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
IMG_3604IMG_3607

sep

Od dnia 20 stycznia 2016 roku w każdą środę od godziny 10:00 do godziny 15:30 trwają spotkania grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Celem spotkań jest możliwość uzyskania pomocy i wsparcia, podzielenia się problemami z osobami będącymi w podobnej sytuacji oraz wzrost samooceny.

IMG_37472

IMG_3725 IMG_3721 IMG_3659 IMG_3656