Kontakt

Biuro Projektu – III piętro – pokój nr 49 w budynku MOPS
Tomasz Sojka – koordynator,
Zofia Żyłka – pracownik biura,
Ewelina Jambor – pracownik biura,
e-mail: projektyefs@mops.siemianowice.pl
tel.: 32 765 62 49

Klub Integracji Społecznej
ul. Topolowa 1
Siemianowice Śląskie
tel. 32 730 76 00
Beata Adaś – asystent rodziny,
Agnieszka Szymańska – pracownik socjalny projektu,
Joanna Szkocny – pracownik socjalny projektu.