Harmonogram szkolenia

1
Projekt „Pozytywna zmiana” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


HARMONOGRAM

 1. SZKOLENIE – KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

TERMINY:

 • 1 GRUPA (10 PRACOWNIKÓW) – 23 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

 • 2 GRUPA (10 PRACOWNIKÓW) – 24 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

 • 3 GRUPA (10 PRACOWNIKÓW) – 29 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

SZKOLENIE TRWAĆ BĘDZIE OD GODZINY 8:30 DO 15:00.

W TRAKCIE SZKOLENIA 30 MINUTOWA PRZERWA.

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W SIEMIANOWICACH ŚL., UL. WRÓBLEWSKIEGO 10 ( BUDYNEK HARCÓWKI).

_______________________________________________________________________________
1
Projekt „Pozytywna zmiana” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
HARMONOGRAM  
 1. SZKOLENIE – KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

 • 1 GRUPA (10 PRACOWNIKÓW) – 18 WRZESIEŃ 2019 R.
 • 2 GRUPA (10 PRACOWNIKÓW) – 26 WRZESIEŃ 2019 R.
 • 3 GRUPA (10 PRACOWNIKÓW) – 3 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

SZKOLENIE TRWAĆ BĘDZIE OD GODZINY 7:30 DO 15:00.
W TRAKCIE SZKOLENIA 30 MINUTOWA PRZERWA*.

MIEJSCE SZKOLENIA: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, UL. SZKOLNA NR 17.

______________________________________________________________

1

Projekt „Pozytywna zmiana” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

HARMONOGRAM

1. SZKOLENIE – „NIEBIESKA KARTA”

TERMINY:

 • 1 GRUPA (10 PRACOWNIKÓW) – 5 czerwca 2019 R.
 • 2 GRUPA (10 PRACOWNIKÓW) – 19 czerwca 2019 R.
 • 3 GRUPA (10 PRACOWNIKÓW) – 26 czerwca 2019 R.

SZKOLENIE TRWAĆ BĘDZIE OD GODZINY 7:30 DO 15:00.
W TRAKCIE SZKOLENIA 30 MINUTOWA PRZERWA*.

2. SZKOLENIE – USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ

TERMINY:

 • 3 GRUPA (10 PRACOWNIKÓW) – 4 czerwca 2019 R.
 • 4 GRUPA (10 PRACOWNIKÓW) – 6 czerwca 2019 R.

GODZINA ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA: 8:00 DO 14:30 .

W TRAKCIE SZKOLENIA 30 MINUTOWA PRZERWA*.

3. SZKOLENIE – PRACA Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

TERMIN:

 • 4 GRUPA ( 10 PRACOWNIKÓW) – 27 czerwca 2019 r.

GODZINA ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA: 7:30 DO 15:00 .
W TRAKCIE SZKOLENIA 30 MINUTOWA PRZERWA*.

* przerwa nie jest wliczona do godzin pracy trenera.

_______________________________________________________________________________

1Projekt „Pozytywna zmiana” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

HARMONOGRAM

1. SZKOLENIE – KONTAKT Z OSOBĄ UZALEŻNIONĄ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.

TERMINY:

 • 7 maja 2019 r. od godziny 8:30 do 15:00.

 • 21 maja 2019 r. od godziny 8:30 do 15:00.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Szkolna 17.

2. SZKOLENIE – PRACA Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

 TERMINY:

 • 16 maja 2019 r. od godziny 7:30 do 15:00.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Szkolna 17.

3. SZKOLENIE – USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

TERMINY:

 • 20 maja 2019 r. od godziny 7:30 do 16:00.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Szkolna 17.

4. SZKOLENIE – USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ

TERMINY:

 • 28 maja 2019 r. od godziny 8:00 do 14:30

 • 30 maja 2019 r. od godziny 8:00 do 14:30

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Szkolna 17.

______________________________________________________________

1

Projekt „Pozytywna zmiana” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

HARMONOGRAM

1. SZKOLENIE – KONTAKT Z OSOBĄ UZALEŻNIONĄ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.

TERMINY:

 • 2 kwietnia 2019 r. od godziny 8:30 do 14:30.

 • 16 kwietnia 2019 r. od godziny 8:30 do 14:30.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Szkolna 17.

2. SZKOLENIE – PRACA Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

TERMINY:

 • 4 kwietnia 2019 r. od godziny 7:30 do 14:30.

 • 26 kwietnia 2019 r. od godziny 7:00 do 14:00.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Szkolna 17.