Formularze wniosków – rehabilitacja społeczna

 Formularze wniosków – rehabilitacja społeczna:

Likwidacja barier architektonicznych

Wniosek – likwidacja barier architektonicznych

Załączniki – likwidacja barier architektonicznych

Likwidacja barier technicznych

Wniosek – likwidacja barier technicznych

Załączniki-likwidacja barier technicznych

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Wniosek – likwidacja-barier-w komunikowaniu się

Załączniki – likwidacja barier komunikowaniu się

Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze

Wniosek – przedmioty ortopedyczne środki pomocnicze

Załączniki – przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Sprzęt rehabilitacyjny

Wniosek – sprzęt rehabilitacyjny

Załączniki – sprzęt rehabilitacyjny

Tłumacz języka migowego

Wniosek – usługa tłumacza języka migowego tłumacza przewodnika

Załączniki – usługa tłumacza języka migowego tłumacza przewodnika

Wniosek Sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych

Wniosek Sport kultura turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych

Wniosek sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji

Wniosek sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji