Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością | Допомога громадянам України з інвалідністю

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich informuje, iż w tut. Ośrodku niepełnosprawni uchodźcy z Ukrainy w ramach Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, mogą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ubiegać się o sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Szczegółowe informacje oraz wnioski można znaleźć pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/.  

Допомога громадянам України з інвалідністю

Міський Осередок Соціальної Допомоги в Сєм’яновіцах Шльонських інформує,що в установі Громадяни України,які мають інвалідність і є зареєстровані,як особи,що огорнені допомогою Польщі у зв’язку зі збройним конфліктом на території України,в рамках Модулю I Програми “Допомога громадянам України з інвалідністю” можуть клопотатись,з коштів Державного Фонду Реабілітації осіб з інвалідністю,на фінансування необхідного власного внеску при закупі чи ремонті медичних виробів видаваних на доручення. Детальну інформацію та заяви можна знайти і завантажити на сайті: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/.