Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich otrzymał dofinansowanie w kwocie 883 355,79 zł, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na realizację projektu „Rodzina razem”.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie środowiskowych form opieki na dziećmi i młodzieżą poprzez rozszerzenie oferty wsparcia dla Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Siemianowicach Śląskich oraz poprawa funkcjonowania 40 osób pełniących funkcje rodzin zastępczych poprzez doskonalenie ich kompetencji oraz kompetencji 33 wychowanków rodzin zastępczych, a także poprawa funkcjonowania 5 osób z rodzin mających problemy opiekuńczo – wychowawcze.

W projekcie przewidziano szereg działań mających na celu rozwój kompetencji kluczowych wychowanków Placówki. Będą oni mogli uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego, zajęciach sportowych, artystycznych oraz z robotyki. Ponadto zorganizowane zostaną wycieczki edukacyjne, integracyjne, wyjścia do instytucji kultury, zajęcia z psychodramy.

Dla rodzin zastępczych zorganizowane zostaną wyjazdowe zajęcia edukacyjno – szkoleniowe, pikniki integracyjne, zostanie zapewnione wsparcie korekcyjne dla wychowanków rodzin zastępczych. W ramach projektu utworzone zostaną również rodziny wspierające, które będą pomagać osobom mającym problemy opiekuńczo – wychowawcze.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Stowarzyszeniem na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa „Nowy Dom” z Siemianowic Śląskich, które przeprowadzi szkolenia podnoszące kompetencje rodzin zastępczych, a także szkołę wychowania. Zostanie zapewnione wsparcie dla wychowanków rodzin zastępczych poprzez działanie indywidualnego asystenta, poradnictwo psychologiczne, spotkania motywacyjne z osobami, które odniosły sukces w życiu. Wychowankowie będą mogli również skorzystać z wizyt w przedsiębiorstwach u potencjalnych pracodawców.

Projekt realizowany w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2021 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.