Informacja o DN

Dział Reintegracji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich mieści się przy ul. Okrężnej 19.
W ramach działalności Działu Reintegracji Osób Niepełnosprawnych realizowane są następujące formy wsparcia:

• Grupa dla osób z niepełnosprawnością (grupa ma charakter zamknięty, spotkania grupy odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 9:00 – 14:00 oraz w ostatni wtorek miesiąca w godzinach 9:00 -11:00).
• Grupa otwarta – dla wszystkich mieszkańców Siemianowic Śląskich legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
• Usługa asystenta osoby niepełnosprawnej.
• 4 tygodniowy turnus w mieszkaniu treningowym, umiejscowionym na terenie Siemianowic Śląskich.

Ponadto na terenie Działu Reintegracji Osób Niepełnosprawnych działa Klub Seniora. Oferta Klubu Seniora kierowana jest do osób powyżej 60 roku życia. Spotkania Klubu odbywają się trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i czwartki.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania wsparcia można uzyskać osobiście w siedzibie:

Dział Reintegracji Osób Niepełnosprawnych
MOPS Siemianowice Śląskie


Ul. Okrężna 19
41-100 Siemianowice Śląskie

oraz pod numerem telefonu: 32 724 40 04.

Tutaj otworzysz: ULOTKA INFORMACYJNA DN