Dział Reintagracji Osób Niepełnosprawnych – DN

ul. Okrężna 19
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. (32) 724 40 04

Kierownik – Maciej Bednarz, tel. (32) 724 40 04