Formularz

Potrzebne dane

Dane osobowe

 • Imię i Nazwisko
 • Data urodzenia
 • Adres
 • Kod pocztowy
 • tel. domowy lub komórkowy
 • adres e-mail

Pytania dodatkowe

 1. Czy pracuje Pan/Pani zawodowo?
 2. Jeżeli tak, to proszę podać: Nazwę instytucji, Adres,tel. służbowy, Zajmowane stanowisko, Zawód wykonywany
 3. Jeżeli nie, to proszę podać czy jest Pan/Pani: uczniem, bezrobotnym, studentem, emerytem, rencistą, inne
 4. Czy pracował Pan/Pani jako wolontariusz/wolontariuszka
 5. Jeżeli tak. To proszę podać na czym ta praca polegała:
 6. Dlaczego chce Pan/Pani pracować jako wolontariusz/ wolontariuszka?
  • Chcę mieć zajęcie
  • Chce poznać nowych ludzi
  • Walczyć o specjalna sprawę, lepsze jutro
  • Dla własnej satysfakcji
  • Zdobyć nowe umiejętności
  • Pomagać ludziom potrzebującym
  • Spłacać dług wdzięczności wobec innych
  • Inne
 7. Jako wolontariusz, jaki typ pracy Pan/Pani preferuje?
  • Praca z jedną osobą
  • Praca z grupa
  • Praca zlecona wykonana w domu:
   • własnym
   • podopiecznego
  • Inne
 8. Czy ma Pan/Pani jakieś szczególne zainteresowania, hobby? Jakie?
 9. Jakim czasem Pan/Pani dysponuje?
 10. Proszę podać Pana/Pani ograniczenia w byciu wolontariuszem/wolontariuszką (np. zdrowotne – psychofizyczne, transportowe. itp.)
 11. Czy był Pan/Pani karany(a)?
 12. Skąd się Pan/Pani o nas dowiedziała?
  • od znajomych
  • prasa
  • radio i telewizja
  • z innych źródeł, jakich
 13. Wykształcenie
 14. Jeżeli Pan/Pani uczy się lub studiuje proszę poniżej wpisać nazwę i adres szkoły/uczelni:
 15. Dodatkowe umiejętności:
 16. Wspólnie ustalony zakres zadań dla wolontariusza/ wolontariuszki:
 17. Nr dowodu osobistego lub legitymacji

Oświadczenie

Zostałem(am) poinformowany(a), że praca jest bezpłatna i będę ją wykonywał(a) dobrowolnie.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów WOLONTARIATU Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Siemianowice Śląskie.

Formularz w pliku pdf

Zobacz formularz (pdf 321kB)