Wolontariat

Jeśli masz odrobinę wolnego czasu.

Jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności.

Jeśli masz chęć dobrowolnego, bezpłatnego działania na rzecz innych.

Jeśli pragniesz zdobyć nowe doświadczenia, zrobić coś pożytecznego.

Jeśli chcesz nawiązać nowe znajomości, zmienić otoczenie.

Jeśli chociaż z jednym z tych stwierdzeń się zgadzasz, masz szansę zostać wolontariuszem.

Definicja wolontariatu

(łac. voluntarius – dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno- koleżeńsko -przyjacielskie. Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna. Lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji(poczucie sensu, uznania ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy. Należy pamiętać że wolontariusz nie zastępuje pracy personelu płatnego lecz ją uzupełnia. Wolontariusz nie musi mieć żadnych kwalifikacji ani doświadczenia. Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, płeć, poziom zamożności, zawód, wykształcenie, doświadczenie.

Jak zostać wolontariuszem w MOPS w Siemianowicach Śląskich

 1. nawiąż kontakt z koordynatorem wolontariatu, który przeprowadzi z tobą rozmowę kwalifikacyjną oraz wypełni ankietę, która pozwoli na zapoznanie się z twoimi oczekiwaniami i predyspozycjami;
 2. zostaniesz przeszkolony i zapoznany z obowiązkami i prawami wolontariusza;
 3. podstawą wykonywania przez wolontariusza świadczeń w MOPS w Siemianowicach jest porozumienie zawierane na okres dłuższy niż 30 dni. Porozumienie określa zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń;
 4. następnie koordynator zapozna z osobą potrzebującą pomocy.

Dane kontaktowe

Koordynator wolontariatu – Sebastian Jabłoński
tel. kontaktowy: 032-765-62-35
e-mail: s_jablonski@mops.siemianowice.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.30-16.00
Wtorek, środa, czwartek, piątek: 7.30-10.00,
13.00-14.00

Pomoc kierowana do dzieci i młodzieży oraz osób starszych

Wolontariusze będą pracować na rzecz dzieci,
młodzieży oraz osób starszych.

Pomoc kierowana do dzieci i młodzieży

będzie miała formę:

 • korepetycji w nauce, w tym również języków obcych;
 • współprowadzenia zajęć sportowych, tanecznych, plastycznych i innych;
 • opieki;
 • kształtowania pożądanych postaw i zachowań;
 • pobudzenie zainteresowań;
 • inne w zależności od potrzeb osoby otrzymującej pomoc i możliwości wolontariusza.

Formy wsparcia dla osób starszych lub/i niepełnosprawnych

 • drobne zakupy;
 • dotrzymywanie towarzystwa osobom samotnym;
 • załatwianie spraw urzędowych;
 • towarzyszenie w wizytach lekarskich.