Siedziba Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich
ul. Szkolna 17
41-100 Siemianowice Śląskie

CENTRALA: (32) 765 62 00
FAX: (32) 765 62 19
SEKRETARIAT: (32) 765 62 16
e-mail: mops@mops.siemianowice.pl

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 1 – PS 1

Kierownik – Beata Iwaniec-Kokoszkiewicz, tel. (32) 765 62 40; pokój nr 40, II piętro

Pracownicy socjalni: dane kontaktowe Działu Pomocy Środowiskowej Nr 1 (PS1)

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ NR 2 – PS 2

Kierownik – Małgorzata Pałac, tel. (32)765 62 23; pokój nr 23, I piętro

Pracownicy socjalni: dane kontaktowe Działu Pomocy Środowiskowej Nr 2 (PS2)

DZIAŁ OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI – PN

Kierownik -Stefania Olsza, tel. (32) 765 62 10; pokój nr 10, parter

Pracownicy działu: dane kontaktowe Działu Opieki Nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi PN

druki dotyczące umieszczenia w domu pomocy społecznej

DZIAŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ – DS

Kierownik – Beata Malewska, (32) 765 62 38; pokój nr 38, II piętro

DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ – DU

Kierownik – Anna Zemanek, tel. (32) 765 62 33; pokój nr 33, II piętro

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ON

Kierownik – Grzegorz Szczygieł, tel. (32) 765 62 11; pokój nr 11, parter

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY – ORP

Kierownik – Aneta Szmatloch – tel. (32) 765 62 47; pokój nr 47, III piętro

DZIAŁ INFORMATYCZNY – DIA

Kierownik – Adam Kempa, tel. (32) 765 62 31; pokój nr 48A, III piętro

DZIAŁ KADR i PŁAC – KA

Kierownik – Bogusława Plebańczyk, tel. (32) 765 62 42; pokój nr 42, III piętro

STANOWISKO DS. ANALIZ SPOŁECZNYCH I STRATEGII – AS

Michał Karafioł, tel. (32) 765 62 32; pokój nr 32, II piętro

MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – MZON

Przewodnicząca Zespołu – Anna Rusin, tel. (32) 765 62 07; pokój nr 7, parter

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – IOD

Agnieszka Rylska-Rumas, tel. (32) 765 62 47; pokój nr 47, III piętro

STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ – KW

Zenobia Banoth, tel. (32) 765 62 37; pokój nr 37, II piętro

STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO – AW

Joanna Wróblowska-Płonka, tel. (32) 765 62 25; pokój nr 25, I piętro

STANOWISKO DS. BHP – BP

Antoni Dąbrowski, tel. (32) 765 62 wewn. 248 ; pokój nr 48B, III piętro

DZIAŁ KSIĘGOWO-FINANSOWY – KF

Główny księgowy: Katarzyna Przeszło, tel. (32) 765 62 43, pokój nr 43, III piętro

Kierownik – Karina Tartas, tel. (32) 765 62 45, pokój nr 45, III piętro

KONSULTANT DS. SPOŁECZNO-PRAWNYCH – KSP

Maciej Kempa – tel. (32) 765 62 32; pokój nr 32; II piętro

KOORDYNATOR DS. WOLONATRIATU – KDW

Honorata Magnicka – tel. (32) 765 62 07; pokój nr 7; parter

ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – ZP

Katarzyna Glomb, Ewelina Jambor – tel. (32) 765 62 34; pokój nr 34; II piętro

DZIAŁ PROGRAMÓW POMOCOWYCH I INICJATYW SPOŁECZNYCH – OP

Kierownik – Tomasz Sojka, tel. (32) 765 62 49; pokój nr 49, III piętro

RADCY PRAWNI – RP

Rafał Flaga, Katarzyna Niemiec-Kaźmierczak, tel. (32) 765 62 32, pokój nr 49, II piętro

GłÓWNY SPECJALISTTA – PEŁNOMOCNIK DS. AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

Marta Suchanek-Bijak, tel. (32) 765 62 34; pokój nr 34, II piętro