Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci – SD1

ul. Śniadeckiego 13
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. (32) 22-83-739

Kierownik – Anna Wójcik, tel. (32) 228 37 39