Tłumacz języka migowego on-line

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich informuje, iż wszystkie osoby, które doświadczają trwałego lub okresowego problemu, trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania przy załatwianiu spraw urzędowych w tut. Ośrodku z usług tłumacza języka migowego on-line. Rozmowa zostanie przeprowadzona w wyznaczonym do tego celu pokoju. Komunikacja odbędzie się za pośrednictwem połączenia video na komputerze. Tłumacz języka migowego, widoczny na ekranie będzie pośredniczył w rozmowie Klient – Urzędnik na interesujący Państwa temat w zakresie spraw realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śl. Usługa ta, jest bezpłatna. Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się na nią. Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza języka migowego on-line, powinna zgłosić się w pierwszej kolejności do biura podawczego – pok. nr 3 na parterze w siedzibie MOPS i poinformować pracowników o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu.