Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osoby chętne do pełnienia funkcji wolontariuszy na rzecz potrzebujących mieszkańców naszego Miasta. 

Zapraszamy młodzież, studentów, osoby pracujące lub bezrobotne, a także emerytów i rencistów, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia chcieliby działać na rzecz innych mieszkańców naszego miasta.

Przede wszystkim poszukujemy osób, które wykonywałyby następujące prace:
-       korepetycje z języka angielskiego,
-       korepetycje z języka polskiego,
-       korepetycje z matematyki,
-       dotrzymanie towarzystwa osobom starszym i niepełnosprawnym (pomoc w zrobieniu
zakupów, wizytach u lekarzy itp.)

 Jeżeli dysponujesz wolnym czasem, chcesz zdobyć umiejętności i doświadczenie zawodowe, pragniesz zrobić coś pożytecznego oraz nawiązać nowe znajomości – masz szansę zostać wolontariuszem.

Wszystkich chętnych tą formą pomocy drugiemu człowiekowi prosimy o kontakt z  koordynatorem  wolontariatu Sebastianem Jabłońskim  – 32  765 62 35 lub s_jablonski@mops.siemianowice.pl, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 17 pokój nr 35.

Koordynator przeprowadzi rozmowę z osobą zainteresowaną, po czym osoba ta zostanie przeszkolona. Następnie między wolontariuszem, a Ośrodkiem zostanie zawarte porozumienie określające zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń. Porozumienie to jest podstawą wykonywania przez wolontariusza świadczeń w MOPS  i zawierane jest na okres dłuższy niż 30 dni. Kolejny krok to już zapoznanie wolontariusza z osobą potrzebującą wsparcia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.