Nowy projekt MOPS – Blisko Ciebie

Nowy projekt MOPS – Blisko Ciebie.

Od sierpnia do grudnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wcielał w życie nowy projekt: „Blisko Ciebie- – systemowa integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i środowiska lokalnego w Siemianowicach Śląskich”. Projekt będzie realizowany w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.

Po raz kolejny MOPS wychodzi naprzeciw cierpiącym na zaburzenia psychiczne mieszkańcom naszego miasta. Osoby z zaburzeniami psychicznymi są grupą szczególnie zagrożoną wykluczeniem społecznym, mają trudności w codziennym życiu i samodzielnym funkcjonowaniu. Dlatego staramy się udzielać tym osobom i ich rodzinom wsparcia między innymi poprzez projekty takie jak „Blisko Ciebie”.
Głównym celem projektu jest integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i poprawa funkcjonowania rodzin tych osób. Będziemy się również starali zintegrować rodziny i sąsiadów osób z zaburzeniami psychicznym oraz wzmacniać oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi między innymi poprzez podniesienie poziomu wiedzy lokalnej społeczności na temat zaburzeń psychicznych.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania: zajęcia w Klubie „Wsparcie”, którego beneficjentami będzie 20 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu naszego miasta, grupa edukacyjno – wspierająca dla rodzin i środowiska sąsiedzkiego, cykl imprez kulturalnych dotykających problematyki zaburzeń psychicznych skierowanych do mieszkańców Siemianowic Śląskich oraz kampania informacyjno – promocyjna. O realizacji powyższych zadań będziemy informowali na bieżąco.
Osoby chcące uczestniczyć bądź dowiedzieć się więcej o projekcie zapraszamy do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 17 , pokój nr 42 lub prosimy o kontakt telefoniczny: 32 765 62 42. Realizacja projektu zakończy się 31 grudnia i mamy nadzieję, że wszelkie jego założenia zostaną zrealizowane, a co najważniejsze pomogą one osobom z zaburzeniami psychicznymi sprawniej i pewniej funkcjonować w społeczeństwie. Kwota dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację „Blisko Ciebie” to 32.000.

Agnieszka Rylska