Trwa rekrutacja do „Inwestuj w Siebie”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął rekrutację do drugiej edycji projektu „Inwestuj w siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Osobami, które mogą uczestniczyć w projekcie są: osoby bezrobotne (nieaktywne zawodowo lub III profil nadany przez PUP), osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, rodziny mające problemy opiekuńczo- wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z aktywizacji społecznej, zawodowej, a także z zajęć prozdrowotnych.

Wszystkie osoby zainteresowane projektem zapraszamy do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śl. przy ulicy Szkolnej 17, pokój nr 49- III piętro, numer telefonu 32 765 62 49. Pracownicy MOPS przybliżą Państwu zasady dotyczące uczestnictwa w projekcie.