Konferencja „Więzi Rodzinne”

Jutro w Parku Tradycji w godzinach 10.00-14.00 odbędzie się konferencja miejska pn. „Więzi Rodzinne”. Organizatorami konferencji są: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Celem konferencji jest upowszechnienie oddziaływania więzi rodzinnych bądź ich braku na każdym etapie naszego życia warunkowanego sytuacjami w domu rodzinnym, miejscu pracy, środowisku znajomych, w życiu publicznym.

Pragniemy także pokazać jak wiele mamy dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z powszechnie występującego „szybkiego trybu życia”, a także możliwości znalezienia wsparcia i pomocy w trudnych, z tego wynikających sytuacjach, które uzyskamy w różnych instytucjach na terenie Naszego Miasta.