Pomoc w zakupach dla osób starszych

W związku z trwającą epidemią Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich oraz Urząd Miasta wspólnie z wolontariuszami Parafialnego Koła Charytatywnego CARITAS przy Parafii Krzyża Świętego wychodzi naprzeciw osobom starszym z Siemianowic Śląskich organizując możliwość zrobienia dla nich zakupów.
Zgłoszenia należy składać telefonicznie na nr 32 765 62 16 w godz. 9:00 – 14:00 od poniedziałku do czwartku. Zakupy będą realizowane w sklepach zlokalizowanych w najbliższej okolicy, koszty zamówionych zakupów ponosi osoba zainteresowana.
Prosimy o rozważne zgłaszanie wszystkich potrzeb, szanując siebie nawzajem i doceniając zaangażowanie wolontariuszy.
Przypominamy jednocześnie o działającej infolinii dla Seniorów tel. 32 220 05 44.